2017. február 7., kedd

Isten szeretetének mélysége


Az Úr lenyúlt felülről és megfogott engem, ő húzott ki engem a mély vizekből. (18:16 Zsoltár)


Vannak esetek, amikor mindannyian úgy gondoljuk, hogy végünk van, el fogunk teljesen süllyedni. Nem számít, milyen mély pontra kerültél, Isten szeretete mélyebb, mint a te problémád.

Corrie ten Boom és Betsy ten Boom keresztények voltak, akik Hollandiában éltek a második világháború idején. Zsidókat rejtegettek a saját otthonukban, hogy megvédjék őket a náciktól. Amikor mindez kiderült, nemcsak a zsidókat vitték el a koncentrációs táborba, hanem Corrie-t és Betsy-t is, és ott maradtak a háború végéig.

Miután egyik szörnyűséget a másik után látta, Corrie ezt mondta Betsy-nek: “Ez a hely a pokol legmélyebb része!” Betsy így válaszolt: "De nincs olyan mélysége a pokolnak, amelynél Isten szeretete ne volna mélyebb."

Az utóbbi néhány hónapban talán reménytelen helyzetbe kerültél pénzügyileg, és ezt gondoltad: „Tönkre fogok menni”, vagy talán érzelmileg érted el a mélypontot, esetleg a házasságod került válságba, vagy egészségügyi problémák miatt szenvedsz. Frusztrált vagy és csak arra tudsz gondolni, hogy a helyzeted egyre rosszabbá válik.

Hol van az Úr, mikor eljutsz a legmélyebb pontig? Ott van pontosan alattad. Ő "a menedéked, és az Ő örökkévaló karjai alattad vannak". (5Móz 33:27, NLT fordítás)

Vesd magad az Ő szeretettel teli karjaiba. Engedd, hogy elkapjon és támogasson, amikor nincs kihez fordulnod.


Beszéljünk róla

* Milyen mély Isten szeretete? Eléggé mély ahhoz, hogy bármit meg tudjon oldani ! Milyen fájdalmat vagy problémát kell ma Vele megosztanod?
* Hogyan kellene, hogy megváltozzon a problémákhoz való hozzáállásod, ha úgy nézed a dolgokat, hogy Isten "örökkévaló karjai alattad vannak"?


Isten titka a teljes átformálódásra
"…ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával." (Róma 12:2)

Az e heti áhítatokat Buddy Owens, a Saddleback Gyülekezet pásztora, a Way of a Worshiper (Egy dicsőítő útja) című könyv szerzője írja.

A külső változások nagyszerűek, de a valódi változás belülről kifelé történik. Ez több, mint kozmetikázás; több, mint a régi éned karcsúbb változata. Isten azt szeretné, ha teljesen megújulnál belülről kifelé – szellemi, lelki és testi értelemben.

Isten ilyen sorrendben említi ezt a három dolgot az Igéjében: "Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti szellemeteket, lelketeket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére." (1 Thesszalonika 5:23.)

Isten tudja, hogy a valódi változás belülről kezdődik. Ugye jó érzés kimosni a hűtőt, és megszabadulni a romlott ételektől a kamrában? De mi a helyzet a fejünkben lévő rossz dolgokkal, a régi hazugságokkal, a megüresedett értékekkel, a hibás nézeteinkkel? Az Efézus 4,23 ezt mondja: "Újuljatok meg elmétekben és lelketekben."

Van két kulcsszó a Róma 12-ben, amire ma érdemes odafigyelni:

1. Igazodni. A szótár szerint az igazodás a következőket jelenti: "ugyanolyat tenni vagy ugyanazzá válni", illetve "konvencionális módon viselkedni úgy, hogy kérdés nélkül elfogadjuk a szokásokat, tradíciókat, és az általánosan uralkodó véleményt". Milyen gyakran tesszük ezt? Sokszor gondoljuk úgy, hogy " ha mindenki más is ezt teszi, biztos, így a jó." De Isten azt mondja: "Ne igazodjatok e világhoz. Álljatok meg, és gondolkodjatok el, mit is csináltok."

2. Megváltozni. Ennek a szónak a jelentése "megváltoztatni valaminek az állapotát, működését, természetét, karakterét vagy személyiségét". Ez belülről történő változást jelent. A Róma 12-ben Pál azt mondja, hogy ne úgy változzunk meg, hogy megpróbálunk olyanná válni, mint a világ többi része, hanem úgy, hogy megújul az elménk, és megváltozik a gondolkodásmódunk.

Isten egy olyan új embert akar látni, aki nem csak külsőre új, hanem aki másképpen él, gondolkodik, beszél és cselekszik. Olyan új embert, aki 180 fokos fordulatot vett, más irányba fordult, és már nem egy régi élet elvárásainak akar megfelelni, nem másokhoz akar igazodni vagy hasonlóvá válni. Isten azt akarja, hogy elméd megújulásával legyél új ember, és Krisztushoz válj hasonlóvá.

Kutasd a Bibliát kérdésekkel!


„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.” (Jakab 1:22)


„Ne csak hallgassátok Isten szavát. Meg is kell tennetek, amit mond. Különben csak bolonddá teszitek magatokat.” (Jakab 1:22 – NLT fordítás)

Amint azt néhány héttel ezelőtt tanítottam, a keresztyén meditáció (bibliai elmélkedés) azt jelenti, hogy gondolkozunk a Szentírásról. Amikor gondolkozol a Biblián, az hasonló, mint mikor a tehén megrágja a felkérődzött takarmányt: megrágja, aztán újra megrágja és újra megrágja.

A „Kutasd ki!” Biblia tanulmányozási módszer egy nagyszerű módja, hogy ezt tedd. Mikor ezt a módszert alkalmazod, akkor kérdésekkel pásztázod, kutatod át a szöveget, mint egy légkalapács. Azért, hogy segítselek téged ezt gyakorolni, megosztom veled az egyik legfurcsább mozaikszót, amit valaha is használtam: SPACEPETS (=űrállatkák – a kifejezés egy szójáték, amit a magyarban nem tudok ugyanígy visszaadni – a fordító megjegyzése). A kifejezés minden betűje egy-egy kulcsszó első betűje, melyekkel kérdezheted Isten Igéjét.

Tedd fel a kérdést magadnak, hogy az éppen olvasott szakaszban…

1. S sin = bűn
Van-e valami bűn, amit meg kell vallanom? Megmutatott valamit Isten szava, amit rendeznem kell vele?

2. P promise = ígéret
Van-e valami ígéret, amire igényt tarthatok? Istennek több mint 7000 ígérete van a Bibliában. Kérdezd meg magadtól, hogy az olvasott szakasz tartalmaz-e általános ígéretet. Kérdezd meg magadat, vajon teljesíted-e minden feltételét az ígéretnek. Minden ígéretnek van előfeltétele.

3. A attitude = viselkedés, magatartás, beállítottság
Van-e olyan viselkedés, amelyen változtatnom kell? Van-e valami, amiről másképpen kellene gondolkodnom? Kell-e dolgoznom a negatív hozzáállásomon, aggódásaimon, félelmeimen, a magányon, a keserűségen, a gőgön, az ellenszenven, az önzésen?

4. C command = parancs
Van-e valami parancs? Van-e olyan parancs, amelynek engedelmeskednem kell, nem számít, hogyan érzek vele kapcsolatban?

5. E example = példa
Van-e valami példa, hogy kövessem? Vannak-e követendő pozitív példák, vagy elkerülendő, negatív példák?

6. P prayer = imádság
Van-e imádság, amit én is imádkozhatok? Pál, Dávid, Salamon, Illés, Ézsaiás és még sokan mások imádkoznak a Bibliában. Használhatod az imádságaikat, és tudd, hogy ezek az imádságok választ kapnak, mert benne vannak a Bibliában, és benne vannak Isten akaratában.

7. E error = hiba, tévedés
Van-e valami hiba, amit el kell kerülnöm? Bölcs dolog tanulni a tapasztalataidból, és még bölcsebb tanulni mások tapasztalataiból. Nincs elég időnk arra, hogy minden hibát magunk kövessünk el. Szóval, mit tanulhatok a Szentírásban leírt hibákból?

8. T truth = igazság
Van-e valami igazság, hogy higgyek benne? Gyakran olvasunk olyan dolgokról a Szentírásban, amelyekkel semmit nem tudunk tenni. Egyszerűen el kell hinnünk, amit mond a Biblia Istenről, az Atyáról, Jézusról, a Szent Lélekről, a múltról, a jövőről, a Mennyről, a Pokolról és más témákról.

9. S something = valami
Van-e valami, bármi, amiért dicsérhetem, imádhatom Istent? Mindig találhatsz valamit az olvasott szakaszban, amiért hálás lehetsz Istennek, amit megtett érted, vagy amitől megóvott.


A lista minden kérdésében van egy ige (cselekvést… kifejező szó). Van valami, amit megtehetsz vele kapcsolatban. Írd ezeket a Bibliádba, vagy egy jegyzetlapra, amit a Bibliádban tartasz. Ezek segítenek majd, hogy „az Igének cselekvője” legyél mindig, amikor elmélkedsz a Biblián.

Miután elolvastad a „Kutasd ki!” módszert, térj vissza a Szentíráshoz, és alkalmazd a módszert tegnapi csendességedben olvasott szakaszra. Milyen új igazságokat fedezel fel?

Isten melyik ígéretére támaszkodhatsz ma?

Tedd a szeretetet életcéloddá!

"A szeretet mindennél fontosabb. Ez az, ami mindent teljesen összeköt."

Kol 3,14 (CEV fordítás)

Tudni akarod, hogyan tudod legjobban élni az életed? Hát itt a megoldás: SZERESS!

Isten azt mondja, meg kell tanulnod, hogyan lehet a szeretet az első és legfontosabb célod az életben. Miért mondja ezt? A szeretet 4 dolog miatt fontosabb, mint bármi más. Ma kettőt nézünk meg.

1. A szeretet igazolja a hitünket
Isten azért akarja, hogy megtanulj szeretni, mert hasonlóvá akar tenni Magához. A Biblia a János 4,20-ban ezt írja: "Ha azt mondjuk, szeretjük Istent, de utálunk másokat, hazugok vagyunk, mert nem szerethetjük Istent, akit még nem láttunk, ha nem szeretjük az embereket, akiket látunk." (TEV ford.) A szeretet igazolja a hitedet. Ez mutatja, hogy igazán Isten gyermeke vagy.

2. A szeretet fogja össze az életünket
Sok mindent választhatsz fontos életelvként, de kell, hogy legyen valami az életed középpontjában, ami sziklaszilárd, ami nem esik darabjaira, amikor jönnek a próbák - amikor úgy tűnik, hogy a talaj kicsúszik a lábad alól, amikor érzelmi földrengések rengetik meg az életed, vagy amikor viharos idők járnak az anyagi életedben. Amikor nehéz időszakon mész át és mindenféle problémákkal kell megküzdened, fontos, hogy legyen valami, ami összetartja az életedet, különben darabokra hullhat.

A Biblia azt írja, hogy az egyetlen szilárd dolog, ami erre képes, az a szeretet - Isten és az emberek iránti szeretet. Amikor ez lesz életed középpontjában, mindent más szemmel látsz majd.

A Kol 3,14 ezt írja: "A szeretet mindennél fontosabb. Ez az, ami mindent teljesen összeköt." (CEV ford.)

Beszéljünk róla:

* Milyen más célok vagy ambíciók vannak az életedben, amelyek akadályoznak abban, hogy a szeretet legyen a legfontosabb célod?
* Hogyan helyezhetnéd a szeretetet életed középpontjába? Hogyan lehetne ez az erősséged?
* Vajon mások hogyan jellemeznének Téged mint Isten gyermekét? El tudnák mondani rólad, hogy nagy szeretet van benned?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése