2017. április 20., csütörtök

Fontos, hogy megértsd Isten szeretetét


"Mert Isten úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz, ne vesszen el, hanem örök élete legyen." (János 3:16 NLT fordítás)

Isten annyira szeret téged, hogy elküldte Jézust a szeretet üzenetével egy "szeretet-küldetésre". A Biblia nem azt mondja, hogy Istennél van a szeretet, hanem azt mondja, hogy Isten maga a szeretet. A szeretet az Ő természete, Isten maga a szeretet.
Isten alkotta az egész univerzumot, Ő formálta ezt a bolygót, Ő teremtette az egész emberiséget. Aztán megteremtett téged, mert szeret.
Úgy is lehetne fogalmazni, hogy te azért élsz, mert Isten megteremtett téged mint szeretetének a megnyilvánulását. Isten azért alkotott, hogy Ő szeretni tudjon, és hogy te is szeretni tudd Őt. Isten irántad való szeretete az oka annak, hogy most dobog a szíved és lélegzel.
Isten jó híre számodra az, hogy Ő ugyanúgy szeret a jó napjaidon, mint amikor rossz napod van. Akkor is szeret téged, amikor érzed a szeretetét, és akkor is, amikor nem. Ő szeret téged - akár azt gondolod, hogy megérdemled a szeretetét, akár azt, hogy nem.
Nem tudsz olyat tenni, ami Istent megakadályozhatná abban, hogy szeressen téged. Megpróbálhatod ugyan, de ez nem fog sikerülni – ugyanis az Ő szeretete a jelleméből fakad, és nem attól függ, hogy mit teszel, mit mondasz, vagy hogyan érzel.
Isten annyira szeret téged, hogy az egyszülött Fiát, Jézust küldte a világba, „hogy aki hisz, ne vesszen el, hanem örök élete legyen." (János 3:16 NLT ford. )
Amikor Jézus a kereszten kinyújtotta a kezeit, ezt mondta: „Ennyire szeretlek! Annyira, hogy az már fájdalmat okoz. Annyira szeretlek, hogy meg fogok halni érted, hogy ne kelljen majd nélküled élnem.”
Isten szeretete minden emberi tudáson túlmutat, és nehéz bármelyikünk számára is megragadni, hogy milyen széles, hosszú, magas és mély Istennek a szeretete közülünk minden egyes ember iránt. (Efezus 3:17-19).
Beszéljetek róla:
- Melyik olyan tettedet tudod megnevezni, aminek fényében még nehezebb elhinni azt, hogy Isten még ennek ellenére is szeret téged?
- Mennyire fontos szerinted megérteni Isten szeretetét, különösen a rossz vagy nehéz napjaidon?
Hálás legyél, ne sajnálkozz

"Jobb megelégedni azzal, amid van, mint állandóan valami mást kívánni." (Prédikátor 6:9b, GN fordítás)

Örülnünk kell annak, amink van, hogy le tudjuk győzni az irigységet. Ahelyett, hogy arra figyelnél, amid nincs, hálásnak kellene lenned azért, amid van. "Akarom" listád elhalványul összehasonlítva felismeréseddel, mely szerint az, amivel már most rendelkezel, több, mint elég.

Túl gyakran gondolkozunk így: "Ez megvan, de ha több lenne, akkor boldogabb lennék." Ez pont nem igaz. Arra neveltek bennünket, hogy legyünk elégedetlenek, de nem kell ilyennek lennünk, ha arra összpontosítunk, hogy milyen sok jó dologgal már rendelkezünk.

Ez azt jelenti, hogy többé már sosem lesz nehéz más emberek sikereit kezelni? Természetesen nem jelenti ezt! Időről időre figyelnünk kell erre. Valójában az emberi természetünk mindig meg fogja kérdezni tőlünk: "Miért kapott az az ember előléptetést, amikor én nem kaptam?" vagy: "Hogy lehet az, hogy ők már az esküvőt szervezik, én pedig még mindig egyedül vagyok?" vagy: "Miért van az, hogy ők Európában mennek, nekem pedig fogszabályozóra kell költenem a pénzemet?"

Engedjétek meg, hogy tisztázzam ezt! Az irigység nem egyenlő azzal, hogy vannak vágyaink, álmaink, törekvéseink. Lehetnek vágyaink, álmaink, céljaink anélkül, hogy irigyek lennénk másokra. Az irigység az, amikor bosszús vagy olyanokra, akik már rendelkeznek olyan dolgokkal, amelyekkel te is szeretnél rendelkezni, amit szeretnél elérni. Az irigység az, amikor úgy érzed, nem lehetsz boldog addig, amíg meg nem szerzed azokat a dolgokat.

Az irigység egy mítoszon alapul: többet kell birtokolnom ahhoz, hogy boldog legyek!

Beszéljétek meg!

Légy hálás azért, aki vagy és amid van. Ahelyett, hogy panaszkodnál, emlékezz arra, hogy minden ajándék! Hogyan fogja megváltoztatni az életedet a következő részlet a Szentírásból: "Nem ugy van-é, hogy minden, amid van, és minden, ami vagy, az tisztán Isten ajándéka? Akkor mi értelme van ennek az összehasonlítgatásnak és versengésnek? Mindenetek megvan, amire szükségetek van!" (1 Kor. 4:7-8, MSG fordítás)
Írd le: "Már most többel rendelkezem, mint amit megérdemlek!" Beszélgess ennek az állításnak a jelentéséről egy barátoddal.
Az irigység ezt kérdezi: "Miért neki?" A hála ezt kérdezi: "Miért nekem?" Melyik kérdést vagy hajlamos feltenni?


Jézus megszabadít a félelmeidtől


"…én, az ÚR. De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és tirajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét." (2 Mózes 12:12-13.)

Van egy második kehely is a zsidó húsvéti vacsorában: ez a csapások kelyhe. Ez egyben egy emlékeztető Istentől, hogy meg fog szabadítani minket a félelmeink fogságából.

Emlékszel annak a történetére, hogy szabadult meg Izráel népe a fogságból? Mózes valahol a sivatag mélyen terelgette a juhokat, amikor Isten megjelent neki, és azt mondta: "Te fogod megmenteni a népemet."


De amikor a Fáraó elé járult, az azt mondta: "Szó sem lehet róla! Az izraelitáknak fontos szerepük van a gazdaságban, szükségesek ahhoz, hogy fenntartsam a hatalmam. Nem fogom felszabadítani őket." Ekkor Isten így szólt: "Ítéletet hirdetek a Fáraó fölött, és szabadon fogja engedni a népemet."

Isten tíz csapást bocsát Egyiptomra, úgy mint a Nílus vizének vérré változása, a békák raja, a dögvész, a hólyagos fekélyek járványa, a nappali sötétség, és végül az elsőszülöttek halála. Csupa olyan dolog, amitől mindannyian félünk.

De Isten azt mondta Izráel népének: "Nem akarom, hogy az elsőszülöttek halálának csapása a ti házaitokat is sújtsa. Ha hisztek bennem, ha belém fektetitek a bizalmatokat, akkor a halál angyala el fogja kerülni a házaitokat, amikor végigmegy Egyiptomon. Öljetek le egy bárányt, és kenjétek a vérét a házatok ajtajára, az angyal pedig el fogja kerülni azt."

A zsidó húsvéti vacsora azt az igazságot ünnepli, hogy Isten megmentette Izráel elsőszülötteit. A keresztény húsvét pedig azt ünnepli, hogy Isten odaadta az Ő elsőszülött Fiát, hogy megváltson minket. Ahogy az angyal elkerülte azokat a házakat, Isten azt mondja, hogy te is átmehetsz a halálból az életbe.

A Biblia így beszél erről: "Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." (János 5:24)

Jézus ezt mondja: "Fizikailag ugyan meghalhatsz, de soha nem leszel elválasztva tőlem; velem fogsz élni az örökkévalóságban." Sok ember éli az életét Istentől való félelemben. Úgy érzik, Isten odafönn csak arra vár, hogy egyszer csak megkaparinthassa őket. Ha te is így érzel, íme egy igevers számodra, amit érdemes megjegyezned: "A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben." (1 János 4:18)

Miért olyan nehéz az élet?


"Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért." (Ézsaiás 53:6)

Minden úgy tűnik mintha harc lenne. Semmi sem könnyű. Tény, hogy az élet nehéz.

Miért olyan nehéz az élet ezen a földön?

A Biblia azt mondja, hogy az Isten ellen irányuló lázadás mindent megváltoztatott.

Az egész az első párral kezdődött, Ádámmal és Évával az Éden kertben. Amikor Isten megteremtette a földet, minden tökéletes volt. Paradicsom volt. Ádámnak és Évának nem volt semmi gondja, nem szenvedtek, nem voltak bánatosak, nem voltak kísértéseik, problémáik.

Egy nap viszont Ádám és Éva úgy döntött, hogy azt akarják csinálni, amit ők akarnak. Isten azt mondta nekik, hogy bármit megtehetnek a paradicsomban, kivéve egyet. És mit tett Ádám és Éva? Pont azt az egy dolgot, amit Isten megtiltott nekik.

Miért adott Isten nekik választási lehetőséget? Mert anélkül, hogy döntöttek volna, nem tudták azt választani, hogy szeretik Istent. Ha kényszerítve vagy arra, hogy Istent szeresd, akkor az nem igazi szeretet.

Róma 5:12 azt mondja: "Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál...". A bűnbeesés előtt nem volt halál a földön. Nem volt szomorúság a földön. Nem volt keserűség. Nem volt nehézség a földön. Az emberek nem haltak volna meg. Ádám és Éva örökké élhettek volna, tökéletes környezetben. A bűn csak akkor hozott halált a földre, amikor ez a tökéletesség megtört.

Nem csak Ádám és Éva hozta meg ezt a döntést. Én is meghoztam, te is meghoztad, mint ahogy mindenki más a földön. Mindannyian mondtuk, hogy "Nem akarom a jó dolgot tenni, a könnyebb utat akarom választani." Mindannyian mondtuk már, hogy "Nem akarom az igazat mondani, azt akarom mondani, ami épp kényelmes." Mindannyian mondtuk, hogy "Nem akarok az lenni, amit Isten akar, az akarok lenni, amit én akarok." Mind megtettük már ezt.

A Biblia ezt mondja Ézsaiás 53:6-ban, "Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta".

Mindannyian megszegtük Isten törvényét. Mi mind fellázadtunk bűnnel, vétkezéssel és gonoszsággal. Ezért van az, hogy semmi sem működik megfelelően - a házasságod, az egészséged, a pénzügyeid, a tested, a kapcsolataid. Semmi sem működik rendesen, mert a bűn összetört mindent.

Ha végre megérted, hogy miért olyan nehéz az élet, nem leszel meglepődve tőle többet. Nem leszel meglepődve, ha a dolgok nem úgy mennek, ahogy elképzeled. Nem lepődsz meg, ha a terveid nem az elképzelésed szerint alakulnak. Nem fogsz meglepődni, ha dolgok igazán rosszul mennek. Sokkal könnyebben fogod tudni kezelni az élet nehézségeit.

Miért is olyan nehéz az élet? Miért szenvedünk? Miért kell mindenért harcolni? A válasz az, hogy az Isten ellen való fellázadás mindent megtört.


Beszéljünk róla

* Miért van az, hogy ez a föld problémáira való válasz hitetleneknek és meg pár hívőnek sem elég?

* Gondolj egy olyan helyzetre, amikor a saját fejed után mentél, nem Istent követted. Mit eredményezett?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése