2011. január 11., kedd

2011. január 11. kedd

Saját maga által tett isteni állítások.

Jézusnak az állításai magáról, olyanok voltak amilyenek csak Istennek lehetnek. Ha ezek az állítások nem igazak, vagy helytállóak, akkor Jézus egy hazug, vagy szélhámos volt, aki önmagát csalta meg.

1. Azt állította, hogy Istennel egyenlő.
Én és az Atya egy vagyunk.
János 10:30,

Az Atya én bennem van és én az Atyában.
János 10:....38,

Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik.  Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte.
János 5:23,

Az ige kijelenti, hogy egyek az Atyával, hogy egymásban vannak és, hogy az Atya küldte őt.

2. Isten az Atyja.
Amikor Jeruzsálemben elmaradt a szüleitől, mert a templomban hallgatta a tanító mestereket és kérdéseket tett fel nekik, szüleinek ezt mondta:

"Miért kerestek engem? Nem tudjátok , hogy az én Atyám házában kell lennem?"
Lukács 2:49,

Jézus mint gyermek már tudta, hogy az Atya az apja, de engedelmeskedett földi szüleinek. Mária és József nem értették a választ de Mária a szívében  őrizte ezeket a szavakat. ( Lukács 2:52,)

3. Állítása szerint úgy szeret mint az Atya.

Mert meg vagyok győződve , hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől , amely megjelent Jézus Krisztusban , a mi Urunkban.
Róma 8:38-39,

4. Azt állította magáról, hogy Ő a VAGYOK, jelezve örökké létezését.

Jézus így felelt nekik:"Bizony, bizony mondom néktek, mielött Ábrahám lett volna: én vagyok."
János 8:58,

5.  Állította Isten-Fiúságát is, Istennek vallva önmagát.

"Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia."
János 11:4,

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése