2017. október 16., hétfő

A szolgálók kis dolgokban is hűségesek


Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.(Lk.16:10)

Aki szolgál, az minden feladatát egyforma elkötelezettséggel végzi. Bármit is tegyen az, aki szolgál, azt "jó lélekkel végezze"(Kol.3:23).

A feladat nagysága nem számít. Az egyetlen kérdés az, hogy el kell-e végezni?

Az életben soha nem fogsz olyan helyzetbe kerülni, hogy te túl fontos személy légy ahhoz, hogy segíts egy-egy alantas feladatnál. Istentől nem kapsz felmentést az e világi dolgok alól, mert ezek életbe vágó részei a te személyes tantervednek. A Biblia így ír erről: "Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát." (Gal.6:3)

A kis szolgálatok által tudunk növekedni, úgy mint ahogy Krisztus is tette.

Jézus maga is olyan alantas dolgokra "specializálódott", amit mindenki megpróbált elkerülni: lábakat mosni, segíteni a gyermekeknek, valamint szolgálni a leprások között. Neki semmi nem volt alantas, hisz azért jött, hogy szolgáljon. Számára semmi nem volt annyira jelentéktelen, hogy a nagysága ellenére ne foglalkozott volna vele, és tőlünk is azt várja el, hogy az Ő példáját kövessük.(János 13:15)

A kis feladatok gyakran nagy szívről árulkodnak. A te szolgálatra kész szíved leginkább az olyan kis, jelentéktelen cselekedetekben tud megmutatkozni, amelyek elvégzésére mások még csak nem is gondolnak; például úgy, mint amikor Pál rőzsét gyűjtött, azért, hogy tüzet rakjon, hogy azok akik hajótörést szenvedtek felmelegedjenek. (Ap.csel.28:3).

Ugyanolyan fáradt volt, mint a többiek, de azt tette, amire mindannyiuknak szüksége volt. Nincs olyan alantas feladat, amit ne végeznél el, ha a szíved szolgálatra kész.

A nagy lehetőségek gyakran kis, jelentéktelennek tűnő feladatok mögé bújnak. Az életben a kis dolgok határozzák meg a nagy dolgokat. Nem kellenek nagy, sőt, óriási feladatok ahhoz, hogy az Úrnak szolgálj. Csak végezd el a kisebb, kevésbé jelentős dolgokat és Isten majd kijelöli számodra, hogy mi az, amit szeretne, hogy elvégezz..

Mindig többen lesznek azok, akik készek igazán nagy dolgokat megtenni az Úrért, mint azok, akik hajlandóak a kis feladatok elvégzésére. Az az út, amelyen azok járnak, akik vezetők szeretnének lenni zsúfolásig telve van, de széles rét tárul azok elé, akik készek arra, hogy szolgáljanak.

Van úgy, hogy felettünk állóknak, vagyis "fölfelé" kell szolgálnunk, hivatalos személyeknek, de van, hogy "lefelé", azok felé, akik valamiben hiányt szenvednek. Legyen az bármelyik irányba is, azáltal csak jobb szolgálókká válunk, ha készek vagyunk elvégezni bármit, amire szükség van.


Beszéljetek róla:

* Mit gondolsz, mit jelent szolgálatvezetőnek lenni?

* Kész vagy arra, hogy alantas feladatokat is megtégy, azért, hogy szolgálj az emberek felé, még akkor is, ha lehet, hogy a törekvéseidet senki nem fogja észrevenni?Mi a jó abban, hogy megteszünk olyan dolgokat másokért, amelyek sosem derülnek majd ki?

Akkor leszel elégedett, ha áldozol magadból mások felé


"Ugyanúgy, ti ifjabbak: engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad."

1 Péter 5:5

Ha elkezded másokkal megosztani, amid van - időd, talentumaid -, akkor meglátod, hogy megtanulsz elégedett lenni.

Azáltal, hogy másokon segítesz, te magad is értékelni fogod azt, amid van és ami vagy, de ennél is fontosabb az, hogy Isten úgy teremtett, hogy szolgálj mások felé és oszd meg, amid van. Amíg ezt nem tudod megtenni, nem leszel soha igazán elégedett.

Az igazi szolgák nem mások helyesléséért vagy dicséretéért szolgálnak, hanem meg vannak elégedve az Egyszemélyes közönséggel. Elégedettek azzal, hogy csendesen szolgálják az Urat.

Lehet, hogy te is egy ismeretlen kis helyen szolgálsz és úgy érzed, hogy senki sem ismer és senki sem értékeli, amit teszel. Figyelj erre: Isten helyezett oda, ahol épp vagy és ezt okkal tette! Ő minden hajszáladat számon tartja, és tudja a címedet.


Csak türelemmel és kitartással érhetjük el a célunk


"Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el." (Hab. 2:3)

Ahhoz, hogy eljuss oda, ahol Isten akar látni téged, több lépést kell megtenned, és a hetedik lépés az, hogy türelmes és kitartó legyél. Miért? Mert ez nem megy egyik napról a másikra. Minél fontosabb számunkra egy cél, annál tovább tart azt elérni, és minél nagyobb jelentőséggel bír számunkra, annál több fegyelmezettségre van szükségünk ahhoz, ahogy elérjük.

1. lépés: Határozd meg a jelenlegi helyzeted.
2. lépés: Konkrétan határozd meg mit akarsz.
3. lépés: Keresd Isten ígéretét.
4. lépés: Kérd Istent, hogy segítsen neked célod elérésében.
5. lépés: Mérd fel, hogy milyen akadályokba ütközhetsz.
6. lépés: Dolgozz ki egy részletes tervet.
7. lépés: Légy türelmes és kitartó.

Soha nem születnek nagy dolgok kitartás és türelem nélkül, ugyanis ahhoz, hogy sikerüljön megvalósítani az álmainkat, meg kell dolgoznunk értük. Az életben azok az emberek tudnak sikereket elérni, akik hajlandóak azt tenni, amihez esetleg éppen nincs kedvük. Nem a hangulatuk irányítja őket, hanem a Mesterük, és amit elterveznek, összhangban áll Isten akaratával.

Ábrahám szolgája, Eliezer nagyon jó példa arra, hogy milyen, amikor valaki türelmes és kitartó. Azt látjuk, hogy úgy akarja a legmegfelelőbb feleséget kiválasztani Izsáknak, hogy részletes tervet készít. Nem hirtelen felindulásból dönt, és nem az ösztönei vezérlik. Mózes első könyvében ezt olvassuk róla: "Az ember közben némán figyelte, hogy megtudja, szerencséssé tette-e útját az ÚR, vagy sem." (I. Móz. 24:21)

Később pedig, amikor Rebeka családjának házában vacsorával kínálták, Eliezerről a következőket mondja a Biblia: "Majd ennivalót tettek eléje, de ő így szólt: Nem eszem, amíg el nem mondom a mondanivalómat!" (I. Móz. 24:33) Én a magam részéről, biztos, hogy először megvacsoráztam volna. De ez az ember nagyon céltudatos volt.

Mi tehát a lényeg? Az, hogy ha valóban szeretnéd elérni a céljaidat az életben, néha késleltetned kell a jutalmazást. A nehéz dolgot kell megtenned a kellemes helyett, a helyes dolgot az élvezetes helyett.

Ez azért nagyon nehéz, mert a legtöbben nem akarjuk késleltetni a jutalmazást. Ezért van adósságunk. Az a hozzáállásunk, hogy: "ezt akarom, és most azonnal". És ha nem engedhetjük meg maguknak, akkor hitelből vesszük meg.

Nagyon fontos, hogy ezekkel a dolgokkal tisztában legyünk, ugyanis bármilyen értékes célt tűzünk ki magunk elé, elérése közben mindig adályokba fogunk ütközni. Fontos, hogy mindig hosszú távon gondolkodjunk, hogy amikor a nehézségek jönnek, képesek legyünk kitartani, tudva azt, hogy túl fogunk rajtuk jutni.

Nagyon szeretem a mai igét. Nagyszerű emlékeztető arra, hogy Isten időzítése mindig tökéletes, a mienk pedig nem. Amikor Isten várószobájában találod magad, csak légy türelmes és kitartó. Az Isten akaratával összhangban levő célok mindig beteljesednek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése