2017. október 17., kedd

Amiért érdemes küzdeni

„Ezt csak meg lehet kérdezni!” (1Sámuel 17:29 katolikus ford.)

Hogy tudott Dávid kiállni egy olyan óriás elé, aki elől mindenki más elfutott? Góliát megfélemlítette Isten népét, és Dávid környezetében senki sem mert megbirkózni a problémával. Ha olyan helyzettel találod szembe magad, amin változtatni kell, mi késztet arra, hogy felállj, és ezt mondd: „Márpedig én teszek valamit”? Az, ha olyan ügyről van szó, ami nagyobb nálad! Az, ha nem vagy hajlandó belenyugodni, hogy a félelem csapdájában éld le az életed; az, ha nem akarsz egy szűk, énközpontú világban élni. Végeztek egy felmérést száz évnél idősebb emberek között. Arra számítanál, hogy egészséges táplálkozásról, csodagyógyszerekről és kitartó edzésről fogsz olvasni. Valójában azonban ezeknek a százéveseknek az életében egyetlen közös dolog volt: a cél! Mindannyiuknak volt valami nyomós oka arra, hogy reggel felkeljen az ágyból. Pál azt írja: „Nekem az élet Krisztus” (Filippi 1:21). Pál számára ez volt az indítóok! Hogy dicsőítse Jézus nevét, és építse az Ő országát. Túl sokan vagyunk olyanok, mint az srác, aki ezt mondta: „Mindegy, hogy min dolgozom éppen, szívesebben csinálnék valami mást”. Te is ilyen vagy? Vagy van olyan célod, ami elég nagy ahhoz, hogy arra összpontosítsd energiáidat és elég erős ahhoz, hogy tovább menj akkor is, amikor minden összeesküszik ellened? Isten küldetésre teremtett. Felfedezted már, hogy mi az? Jézus tizenkét éves korában ezt mondta: „nekem Atyám dolgaiban kell foglalatosnak lennem” (Lukács 2:49 KJV). Huszonegy évvel később a kereszten haldokolva kijelentette: „Elvégeztetett!” (János 19:30). Ez a két kijelentés foglal keretbe egy teljes mértékben beteljesedett, Istent dicsőítő életet. Kérdezd hát meg te is Istent, hogy mi a terve az életeddel! Amíg meg nem találod, nem is éltél igazán, és amíg be nem teljesíted, addig nem vagy kész a halálra.


AMIRE IGAZÁN SZÜKSÉGED VAN – ISTEN

„…nem szűkölködöm.” (Zsoltárok 23:1)

Emlékszel még arra, mikor mindaz, amivel most rendelkezel, csupa olyan dolog volt, amiről csak álmodtál? Mostanra rájöttél, hogy tartós örömöt nem az ad, hogy milyen autót vehetsz, mennyi pénzed van a számládon, vagy hol laksz. Ezek a szavak: „az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm”, arra tanítanak, hogy amivel Istenben rendelkezünk, nagyobb mindennél, amink nincs. A következő két történet segít belátni ezt. Első történet: egy rövid misszió útján Jack Hinton lelkipásztor istentiszteletet tartott egy lepratelepen. Egy nő, aki addig a szószéknek háttal állt, hirtelen felé fordult. „Soha nem láttam még ilyen iszonyatos arcot” – mondta Hintot. Az orra és a füle teljesen hiányzott. Felemelte kezét, melyen nem voltak ujjak, és megkérdezte: „Énekelhetnénk a Vedd számon az áldást?” Hinton megrendülve kiment az istentiszteletről. A dicsőítő csoport egyik tagja utánament, és ezt mondta: „Gondolkodom, soha többé nem fogod tudni elénekelni ezt az éneket” „De igen,” – felelte ő – „de soha többé nem fogom ugyanúgy elénekelni”. Második történet: Doug McKnight 32 éves volt, mikor az orvosok megállapították, hogy szklerózis multiplexben szenved. A következő 16 évben elvesztette munkaképességét, mozgásképességét és végül az életét is. De soha nem vesztette el a halálra való képességét. Amikor barátai a gyülekezetéből megkérték, hogy állítson össze egy imalistát, válaszul 18 áldást írt, amiért hálás, és csak 6 imakérést. Háromszor annyi áldása volt, mint amennyi szüksége! Doug McKnight rájött arra, hogy amit Istenben kapunk, az nagyobb bármi másnál, amivel rendelkezünk. Te rájöttél-e már erre?


AZT TEDD, AMIT TENNED KELL!


„… és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni.” (1Korinthus 3:13)
Egy nap az ökör ezt mondta az öszvérnek: „Tegyünk úgy, mintha betegek lennénk!” Az öszvér tiltakozott: „Ne, hiszen el kell végeznünk a munkánkat!” Az ökör mégis betegek tettette magát, a gazda pedig friss szénát hozott neki. Amikor az öszvér visszatért a szántásból, az ökör megkérdezte tőle, mi újság, az öszvér pedig azt válaszolta, hogy minden rendben. Az ökör tovább kérdezősködött: „Mit mondott rólam a gazda?” „Semmit” – felelte az öszvér. Másnap az ökör megint betegnek tettette magát. Amikor az öszvér hazatért, az ökör megint kérdezgette: „Mi újság?” „Minden rendben” – felelte az öszvér. Egy hét telt el így, amikor az ökör ismét kérdezte a hazatérő öszvért: „Mondott rólam ma valamit a gazda?” Az öszvér így válaszolt: „Nos, személy szerint nekem semmit sem mondott, de hazafelé megállt a mészárosnál, és vele hosszasat beszélgetett!” Értsd meg: arra születtél, hogy betölts egy isteni rendeltetést! Ha nem teszed , annak következményei lesznek itt és az örökkévalóságban is. Pál az elhívásra összpontosított. Kivégzése előtt nem sokkal írta: „…futásomat elvégeztem…” (2Timóteus 4:7). Figyeld csak meg: Pál nem visszavonult, hanem befejezte! A talentumokról szóló példázatban az az ember, aki elásta a talentumát, nagy árat fizetett. Azért mert Isten szemében a legnagyobb kudarc az, ha nem fektetjük be a Tőle kapott időt, tehetséget és anyagi javakat az Ő céljaira. Egy napon a te életed is vizsgálat alá kerül. Ezt úgy hívják „Krisztus ítélőszéke”. Pál azt írja, hogy mindenkinek a munkáját tűz fogja megpróbálni, hogy kiderüljön, értékálló-e. Ha az építmény kiállja a tüzet, az építő jutalmat kap. Ha azonban minden leég, az építő nagy veszteséget szenved (ld. 1Korinthus 3:12-15).

Benne maradni


„Aki énbennem marad… az terem sok gyümölcsöt.” (János 15:5)

Jézus azt mondta: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad… az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” Szőlővesszőkként gyümölcsöt hozunk, de az életadó anyag, amely ehhez szükséges, a szőlőtőből áramlik belénk. Valahányszor a saját gyümölcseinket próbáljuk teremni, azok csupán viasz-gyümölcsök lesznek.

Amikor valaki azt mondja: „Nem szeretem a feleségemet vagy a férjemet” akkor igazából nem ez a kérdés, hanem az, hogy Krisztus tudja-e szeretni a feleségedet vagy a férjedet rajtad keresztül! A válasz igen, mert a szeretet gyümölcsét a Szentlélek termi benned (ld. Galata 5:22). A kérdés tehát az, hogy hagyod-e Krisztus szeretetét átáramolni rajtad?

Krisztusban maradni – ez csak egy másik kifejezés a Krisztussal való bensőséges kapcsolatra. Ő rajtad keresztül akarja kifejezésre juttatni az Ő életét, és ez azáltal valósul meg, hogy hozzá kapcsolódsz. Ha az imaéleted csak alkalomszerű SOS felkiáltás jellegű, amikor vészhelyzet támad, akkor hiányzik az intimitás. Ha csak azért tartasz reggel áhítatot, mert épp ott van az útban, és aztán mész is a magad útjára, akkor nem érted, mit jelent a „benne maradni”.

Sokévi dohányzás után egy hölgy úgy döntött, hogy felhagy ezzel a szokással. Kipróbált minden leszoktató terméket, ami csak kapható volt, de semmi sem működött. Végül úgy döntött, hogy ahelyett, hogy mindazokra a dolgokra koncentrálna, amiket a leszokás érdekében tesz, csak Isten jelenlétére fog koncentrálni és arra, hogy igazán megismerje őt. 30 napon belül leszokott – a szőlőtő erejével. A mai ige tehát: „Maradjatok énbennem!”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése