2017. október 1., vasárnap

Az Istentől jövő látás nagy dolgokra késztet


„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.” (Zsidókhoz írt levél 12:2)

Azt hiszem a legkiemelkedőbb jellemzője annak, ha egy látást kapunk az, hogy megváltoztatja a gondolkodásunkat, ami pedig megváltoztatja az azt, ahogyan élünk.

Az úszó olimpikon kibírja, hogy minden nap órákon keresztül a medence alját bámulja, mert a várt aranyérem lebeg a szeme előtt.


Az édesanya kibírja, a gyermekszülés fájdalmait mert az újszülött baba képe segít neki kitartani.


És a négyéves gyerek kibírja a küzdelmet, hogy még két hétig nagyon-nagyon jó fiú legyen, mert a karácsonyfa alatt remélt ajándékok gondolata motiválja őt.


A látás egy olyan erőforrás, amely motivál bennünket arra, hogy nagy dolgokat tegyünk meg, nagy dolgokat adjunk és mindenkor szeressünk. Segít továbbmennünk, amikor nem látszik semmilyen más érv arra, hogy még mindig törekedjünk a célunk elérésére.


Jézus kibírta a kereszthalált látása – „az előtte lévő öröm” – miatt (Zsid. 12:2).

Oswals Chambers szerint, ami előre visz minket tovább Isten felé még akkor is, amikor körülöttünk minden széthullik, az a Róla való látásunk, nem pedig elvek vagy kötelezettségek felé való elkötelezettségünk.


Ez az Istenről való látás amikor ezt tesszük: „Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel” (Kolossé 3:2).


Kérd Isten, hogy adjon neked látást Önmagáról. Kérd, hogy mutassa meg neked, hogy a te saját célod hogy lehet az ő szívének és gondolatainak a kiterjesztése. Aztán pedig fuss „egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Jézus Krisztusban adott jutalmáért” (Filippi 3:14).


Rosszból jót kihozni – ebben Isten szakértő


„Lehet, hogy pillanatnyilag különféle próbák terhe alatt szenvedtek. Ez nem véletlen szerencsétlenség. Azért történik, hogy bizonyítsa a hiteteket, ami sokkal-sokkal értékesebb az aranynál” 1 Péter 1:6-7 (fordítás – Phillips)

Az élet nem véletlen, szeszélyes szerencsétlenségek sorozata. Az élet nem abszolút tervezetlen. Az élet nem értelem nélküli. Isten tudja, hogyan mennek a dolgok. Ő szövi a szövetet az életedben, és a kárpitban vannak világos és sötét szálak – vidám és szomorú idők – ezek adják a gazdagságot, a mintázatot, a színt az életedben. Semmi sem történhet az Isten gyermekeinek életében az Isten engedélye, jóváhagyása nélkül. Minden át megy az Atya "szűrőjén”.

Ne értsd félre. Nem azt mondom, hogy minden, ami történik az életedben, az Isten tökéletes akarata. Ez nem igaz. Van rengeteg olyan dolog, ami nem Isten akarata. Ha bűnt követsz el, az nem Isten akarata. Ha valaki ellened követ el bűnt, az nem Isten tökéletes akarata.


Van azonban Istennek megengedő akarata. Ha túl sokat eszem, nekem kell megfizetnem az árát. Ha nem vigyázok a testi épségemre, nekem kell viselni a következményeit. Isten nem tesz nekem rosszat, és nem okoz nekem fájdalmat, de igenis megengedi ezeket, mert célja van velük. Isten megengedi, aztán pedig használja.

Isten szakértője annak, hogy jót hozzon ki a rosszból. Megőrizhette volna Pált a börtöntől Filippiben, ehelyett engedte, hogy Pál börtönbe kerüljön. Ennek eredményeként a börtönőr megtért. Isten megőrizhette volna Jézust a kereszttől, de ő engedte neki – a saját Fiának – hogy keresztre menjen. Engedte neki, hogy szenvedjen, hogy meghaljon. Ebből hozott ki bármi jó dolgot? Azt kell mondanom, hogy igen!

Isten úgy látta jónak, hogy a keresztre feszítést a feltámadásra fordítsa. Azok a dolgok, amiket legjobban szeretnél eltávolítani az életedből, gyakran épp azok, amiket Isten használni akar a formálásodra, hogy olyan hívővé válj, amilyennek ő akar téged, hogy legyél. Használni akarja a problémákat a jó dolgokhoz az életedben. Van valami, ami sokkal fontosabb a szenvedésednél. Az, hogy mit tanulsz a szenvedésekből. Isten ellenőrzése alatt tart.

Akkor hát mi a kulcs? Mi a válaszunk? A válaszunk túllátni a fájdalmakon. „Ezért tehát soha nem csüggedünk. Ezek a pillanatnyi szenvedések örök, dicsőséges, biztos jutalmat hoznak, ami messze nincs arányban a szenvedéseinkkel. Így tehát nem a pillanatnyi helyzetre nézünk, hanem sokkal messzebb, az örökkévaló jót látjuk.” 2 Korintus 4:16-18 (fordítás – Philips)

Szolgálatra vagytok kiválasztva


"Ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet. Olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik." (1 Pét.2,9. Egyszerű ford.)

A Biblia azt tanítja, hogy az Úr minden keresztényt:
• Szolgálatra alkotott (Ef. 2,10)
• Megmentett, hogy szolgálni tudjon (2 Tim.1,9)
• Elhívott a szolgálatra (1 Pét.2, 9-10)
• Lelki ajándékkal ajándékozott meg a szolgálathoz (1 Pét. 4,10)
• Felhatalmazott a szolgálatra (Máté 28,18-20)
• Felszólított a szolgálatra (Máté 20, 26-28)
• Elkészített a szolgálatra (Ef. 4,11-12)
• Figyelmeztet arra, hogy szükség van a szolgálatára (1 Kor. 12,27)
• Számon kér és a szolgálatához méltón megjutalmaz (Kol.3, 23-24)

Ez azt jelenti, hogy hétköznapi emberek, olyanok, akiknek gyermekeik vannak, munkájuk, hitelük, akiknek tele van a határidőnaplójuk - más szóval, olyanok, mit én vagy te - az Úrtól elhívást kaptak arra, hogy szolgáljanak.

Hogy ez mit is jelent pontosan?

Az Úr téged szolgálatra formált. A mindenség Ura téged egyénileg úgy formált, hogy szolgálni tudj a jelenlegi világban az emberek között és az eljövendő világban is.

Az Úr segíteni fog téged a szolgálatban. Nem fogsz kudarcot vallani a missziódban, hogyha elfogadod a szolgálatra való elhívást, ami azzal jár együtt, hogy Jézusé vagy.

Az Úr meg fogja válaszolni a kérdéseidet. Kérdezd meg az Urat, hogy Ő hogyan szeretné, hogy másoknak segíts. Kérdezd meg Őt, hogyan akar használni téged úgy, hogy ilyennek teremtett, hogy az Ő dicsőségére szolgálj. Kérdezd meg: "Uram, mit szeretnél, milyen hagyatékot hagyjak magam után, ami Neked kedves?"

Köszönd meg Istennek, hogy azok között lehetsz, akik " választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket." (1 Pét. 2,9)

Beszéljetek róla:

• Mit gondolsz az Úr milyen szolgálatra hívott el téged?
• Mit teszel azért, hogy teljesítsd azt a feladatot, amiről az hiszed, hogy az Úr rád bízott? Úgy szolgálsz, hogy közben magabiztosan tudod, az Úr mindenben segít téged?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése