2017. október 27., péntek

A bennünk élő tanúságtevő


"Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abba, Atya! Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk."(Róm 8,15-16)Tegyük fel a következőt:

Egy nyugalmas hangulatú étteremben üldögélsz, amikor egy idősebb férfi kissé kötekedővé válik és hangos beszéde által bekúszik a negatív hangulat az étkezőbe. .

Éppen akkor foglal helyet Mrs. Jones néhány barátjával. Ünnepi hangulatban vannak, nevetgélnek, ölelkeznek, sőt derűsen üdvözlik a körülöttük vacsorázókat is.

Buli van, ahová mindenki hivatalos! Örömük kiárad és betölti az egész termet, még a kötekedő idős férfi is mosolyog és nevet.

Energiájuk megváltoztatja a teljes hangulatot, és felkelti a vágyat másokban is, hogy csapatuk része legyen.

Mrs Jones csak egy pillanatképe saját magunknak, amikor engedjük, hogy Isten tökéletes szeretete kiűzze a félelmet az életünkből (1Ján 4,18). Szeretetben élünk, ami azt jelenti Istenben élünk, és Istennek ez a szeretete teljes, mivel Ő bennünk él (1Ján 4,16).

Isten Szentlelke tanúskodik a lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk (Róm 8,15-16). Jézus öröme pedig, mely bennünk munkálkodik kiáraszt egy erőlködés nélküli tanúságot Isten bennünk lévő életéről.

A mi célunk Jézusban az, hogy oly módon megragadjuk Isten kegyelmét, hogy a szeretet és öröm, amit megtapasztalunk ragályos legyen, szétáradjon a körülöttünk levőkre, és vágyat ébresszen bennük, hogy csatlakozzanak a mi családunkhoz - Isten családjához.


Isten akarata és a képességeid


„Legyünk találékonyak, hogyan bátoríthatjuk, szerethetjük és segíthetjük egymást! (Zsidók 10:24 – MSG fordítás)


Évekkel ezelőtt abban a kiváltságban volt részem, hogy pár órát együtt tölthettem egy igazi szupersztárral, Paradicsom Bobbal.

Valójában Phil Vischernek hívták, ő volt Paradicsom Bob hangja, az elragadó Veggie Tales megalkotója. Beszélgetésünk közben Vischer azt mondta: „Nincs boldogabb hely, mint mikor Isten akarata és a te képességeid találkozásában vagy.”

Rick pásztor tanítja, hogy az az A.L.K.A.T, ahogyan Isten megalkotott téged, az az ő számodra szóló akaratának lényeges része, az ő akaratának és a te képességeidnek, tehetségeidnek a közös metszetébe, találkozási pontjába hoz.

Az A.L.K.A.T. egy betűszó, egy akronim, amit Rick pásztor így magyaráz a „Céltudatos Élet” –ben:

A A szív adománya
A Biblia azt tanítja, a szíved határozza meg az érzéseidet, a szavaidat, a cselekedeteidet.
„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” (Példabeszédek 4:23)
„Mert az Isten adta szívükbe, hogy végrehajtsák szándékát” (Jel 17,17)
„Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően.” (Fil 2,13)
Mit szeretek szívből adni?

L Lelki ajándékok
Isten lelki ajándékokat ad, hogy használd a szolgálatban. (Róma 8; 1.Korintus 12; Efézus 4)
„…viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy” (1Kor 7,7b)
Milyen lelki ajándékot kaptam?

K Karakter
Karaktered, személyiséged meghatározza, hogyan használod az ajándékaidat. Például lehet két embernek ugyanaz az ajándéka, az evangélizálás, de ha az egyik introvertált (befelé forduló), a másik pedig extrovertált (kifelé forduló, aktív) személyiség, az ajándék különbözőképpen fog megnyilvánulni.
„Mert ki ismerhti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik.” (1Kor 2,11)
Hogyan lehet személyiségem, karakterem leginkább segítségemre a szolgálatban?

A Adottságok
Ezek természetes képességek, amelyeket Isten ad, hogy képes legyél megvalósítani a célját.
„Betöltöm őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkálatra” (2Móz 31,3)
„És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is” (1Kor 12,6)
„a mi alkalmasságunk Istentől van.” (2Kor 3,5b)
Milyen természettől fogva adott képességeim vannak?

T Tapasztalat
Van ötféle általános tapasztalat, amelyek hatással vannak a mások felé történő szolgálatodra:
tanulmányi, oktatási tapasztalatok,
szakmai, hivatásbeli tapasztalatok,
lelki, szellemi tapasztalatok,
szolgálati, szolgálatból fakadó tapasztalatok
és fájdalmas megtapasztalások.
Milyen tapasztalataim vannak, amelyeket alkalmazhatok a szolgálatomban?


Kérj meg más keresztyéneket, segítsenek neked meghatározni mely területeken vagy a legjobb, és hogyan használhatnád ezeket az ajándékaidat, tehetségeidet a szolgálatban.


Beszéljetek róla és imádkozd át ezeket a kérdéseket:
• Miben vagyok jó, amit felajánlhatok mások szolgálatként másoknak?
• Mit tudok, amit megtaníthatok másoknak?
• Mit adhatok másoknak áldásként?


Ne korlátozzanak a nehézségeid


És a király minden nőnél jobban megszerette Esztert; minden leánynál jobban megnyerte tetszését és szeretetét. Ezért az ő fejére tette a királyi koronát, és királynévá tette Vasti helyett. (Eszter 2:17)

Isten nem csak az ajándékaidat használja arra, hogy kiteljesítse a jövődet, hanem a nehézségeidet is.

Nézzük meg újra Eszter példáját. Számos nehézség volt az életében, ami azonban tökéletessé tette arra a szerepre, amit Isten neki szánt. Árva volt, akit Mordokaj örökbe fogadott; egy kisebbséghez tartozott, zsidóként egy perzsa országban élt, és hajadon volt. Egyedülálló nőként egy férfiak uralta társadalomban nem voltak semmiféle jogai.
Viszont a szépsége, esze és személyisége ajándékaival együtt Isten mindezeket felhasználta arra, hogy betöltse vele a célját.

Gondolj bele… ha már hozzáment volna valakihez, nem válhatott volna belőle királyné. Aztán, ha nem a zsidó kisebbséghez tartozott volna, nem törődött volna velük és azzal, hogy mi történik a néppel.

Tehát miről beszélek? Időnként az, ami az életedben hatalmas szerencsétlenségnek tűnik valójában egy sokkal nagyobb terv része. De sosem fogod betölteni az életed célját, ha elmerülsz az önsajnálatban. Eszter mondhatta volna, „Bárcsak ne lennék kiválasztott, bárcsak ne lennék zsidó, bárcsak olyan lennék, mint valaki más.”

Sokan teszik ugyanezt. Az életüket úgy élik mintha folyton meg lennének bántva, mindig másokat figyelnek, és az jár a fejükben, „Hát, biztos jó lehet olyannak lenni, mint ők.” Ha neked is ilyen a hozzáállásod, sosem fog kiteljesedni a jövőd. Muszáj rájönnöd, hogy az életedet keresztező kellemetlen akadályok gyakran Isten által irányított lehetőségek arra, hogy tégy valamit.

Mindezt nehéz belátni, amikor fájdalmak között vagy. Figyeld Jóbot: A világ leggazdagabb embere volt, de aztán Isten megengedte, hogy mindenét elveszítse – a családját, a vagyonát, az egészségét.
Aztán amikor Jób elkezdte Istentől a miérteket kérdezni, ő hallgatott. Jób pedig így beszélt „Ha északon működik, nem látom, ha délre fordul, ott sem láthatom. Csak ő tudja, milyen úton járok. Ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. … Mert ő ugyanaz marad. Ki változtathatná meg? Véghezviszi, amit lelke kíván. Bizony, beteljesíti, amit kiszabott rám. Ilyesfélét gyakran szokott tenni.” (Jób 23: 9-10, 13-14)

Lehet, hogy most olyan helyzetben vagy, hogy minden elromlik és nem érted, miért. Isten azonban tudja. Az életedben semmi nem a véletlen műve. Az örömöket és a fájdalmakat, a lehetőségeket és az akadályokat Isten mind fel tudja használni. Nincs semmi, amit Isten ne tudna az életedben jóra használni, ha az Ő kezébe adod.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése