2017. október 21., szombat

ÁTJUTNI A TÚLSÓ PARTRA

„Menjünk át a túlsó partra!” (Márk 4:35)


Egy nap Jézus azt mondta tanítványainak: „Menjünk át a túlsó partra… Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni” (Márk 4:35-37).

Az ördög nem akarja, hogy átjuss a viharon, és elérj a túlsó partra. Nem bánja, ha gyülekezetbe jársz, énekelsz a kórusban, vagy szolgálsz a vezetőségben – csak azt nem akarja, hogy elért az Istentől való rendeltetésedet. Ami azonban a túlsó parton vár, megéri mindazt, amin most át kell menned. Olyan rettenetes ellenséggel küzdesz, ki tudja, Istennek terve volt az életedre. Nem tudja viszont elsüllyeszteni azt az embert, akinek a csónakjában ott van Jézus, azt, aki imádkozik, és közel marad Hozzá. Ma tehát kötelezd el magad arra, hogy megmaradsz Isten erejében, bármivel is kell most szembenézned, és bármekkora csapás is ért téged. A lelki-szellemi növekedés nem jön könnyen. Pál azt írja: „Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat” (1Korinthus 13:11). Ideje felhagynod a gyermekies gondolkodással, ideje felnőni! Ha nem teszed, nem fogod megtapasztalni mindazt, amit Isten tartogat számodra. Miben van ma szükséged új látásra? Az időbeosztásodat kell új szemmel átvizsgálnod, hogy legyen benne hely Istennek? Vagy a barátaidat, mert rossz irányba visznek? A szokásaidat, mert elszívják az erődet és legyőznek? A szavaidat, mert kételkedés beszédeit mondod a hit szavai helyett? Fordulj Istenhez, Ő átvisz a viharon, és eljuttat a túlsó partra.


IGAZZÁ LETTÉL KRISZTUS ÁLTAL


„…az igazság ösvényein vezet engem…” (Zsoltárok 23:3 Károli)

Hogyan élhet együtt egy tökéletes Isten a mennyben olyan emberekkel, akik hozzánk hasonlóan nem tökéletesek? Ez olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy felvennének-e valakit az oxfordi vagy cambridge-i egyetemre, akinek még érettségije sincs. Akkor mit tehetünk? Találnunk kell valakit, aki megfelelő helyettes, vagy örökre elvesztünk! Itt jön Jézus a képbe: ő a Jó Pásztor, aki életét adja juhaiért. Ez a nagy csere! A kereszten Istenminden bűnünket Krisztusra helyezte, és ha hiszünk, akkor Krisztus minden igazságát nekünk adja. Csodálatos!

Kevin Bacon színész visszaemlékszik arra, amikor hatéves fia először látta a Gumiláb című filmez: „»Hé, apa, emlékszel arra a részre a filmben, amikor a gerendákon hintázol? Az nagyon király! Hogy csináltad?« »Nos, azt a részt nem én csináltam… hanem egy dublőr« - feleltem. »Mi az a dublőr?« - kérdezte a fiam. »Valaki, aki úgy öltözik, mint én, és megcsinál olyan dolgokat, amiket én nem tudok.« »Ó« - felelte, és kissé zavartan kiment a szobából. Később azt mondta: »Hé, apa, arra a részre emlékszel, amikor körbeforogsz a korláton és leugrasz? Azt hogy csináltad?« »Hát, azt sem én csináltam, hanem egy tornász dublőr.« »Mi az a tornász dublőr?« »Az a fickó, aki az én ruháimba öltözik, és megcsinál olyan dolgokat, amiket én nem tudok.« Ekkor a fiam azt kérdezte: »Apa, akkor te mit csináltál?« »Bezsebeltem a dicsőséget« - válaszoltam elfogódottan.” Egy énekíró ezt így fogalmazta meg: „Az Ú igazságába öltözötten, kifogástalanul tökéletesen állhatok meg trónja előtt. Krisztuson, a szilárd kősziklán állok, minden más talaj csak futóhomok.”


Nyomás alatt

„Nyomás alatt vagyunk… de nem törünk meg.” (2Korinthus 4:8 TLB)

Úgy érzed, hogy egy alagútban vagy, ahonnan nincs kiút? Örülj; csodára vagy előjegyezve!

Pál azt mondta: „Minden oldalról szorongatnak minket a bajok, de nem gyűrnek le, nem törnek össze. Össze vagyunk zavarodva… de nem adjuk fel, és nem szállunk ki. Üldözöttek vagyunk, de Isten soha nem hagy cserben minket. Letipornak, de újra felkelünk, és tovább megyünk.” Szükség van egy bizonyos mértékű nyomásra ahhoz, hogy felfakadjon a hitünk, és Isten pontosan tudja, hogy mennyit kell alkalmaznia. Megengedi, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, ahol: a) kimerülnek a saját erőforrásaink; b) belefáradunk abba, hogy a Sátán elrabolja azt, amiről Isten azt mondta, hogy a miénk; c) a mások véleménye többé nem irányít minket.

Ilyen helyzetbe jutott Anna, amikor a templomban imádkozott „lelke mélyéig elkeseredve… és keservesen sírva” (1Sámuel 1:10). Olyan nagy nyomás alatt volt a gyermektelensége miatt, hogy amikor elkezdte letenni terhét Isten előtt, a főpap azt hitte, hogy részeg. Amikor kétségbe vagy esve, akkor nem túlságosan érdekel az, hogy lenyűgözd a vallásos bámészkodókat; csak az érdekel, hogy megérintsd Isten szívét.

Istennel nincs reménytelen helyzet, csak olyan emberek, akik reményvesztetté váltak a helyzet miatt. Az igazi hit akkor mutatkozik meg, amikor döntésre kerül a sor. Végtére is nincs szükséged arra, hogy Isten kettéválassza a Vörös-tengert, ha mindenfelé hidak vannak, nem igaz? Amikor azonban te magad semmit sem tudsz tenni azért, hogy elkerüld az elkerülhetetlent, akkor kezdesz el bízni abban, hogy Isten megteszi a lehetetlent! Tehát az a krízis, amit most átélsz, lehet egy álruhás áldás – egy lehetőség arra, hogy nagyobb mértékben tapasztald meg Isten erejét működni az életedben.


Rugalmas emberek

„Mindenütt szorongatnak minket.” (2Korinthus 4:8)


Amikor egy hátsérülés miatt Angela Madsen deréktól lefelé megbénult, megfogadta, hogy bármit megtesz azért, hogy újra talpra álljon. Ezért elkezdett edzeni arra, hogy ő legyen az első fogyatékkal élő nő, aki átevezi az Atlanti óceánt. Denise Foley újságíró ezt írta róla: „Madsen az, amit a kutatók rugalmasnak neveznek – képes visszapattanni, bármit is hozzon az élet. Olyan ember, aki elgondolkodtat minket azon, hogy mi történne velünk, ha a mi erőnk lenne próbára téve. Mi is vissza tudnánk pattanni?” Pál azt írja: „Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk”. A rugalmas emberek: 1) Kezükbe veszik az életük irányítását: Dr. Steven és Dr. Sybil Wolin írták: „Könnyű másokat hibáztatni a bajaidért, és várni arra, hogy majd ők megoldják. De így neked sohasem lesz alkalmad rá… Ha viszont problémamegoldóként tekintesz magadra, az élet egészen másként alakul. Ismerd fel az erősségeidet! Emlékezz vissza azokra a pillanatokra, amikor legyőzted a nehézségeket! Összpontosíts arra, amire hatni tudsz, és ne arra, amire nincs befolyásod!” 2) A megfelelő emberekkel veszik körül magukat. A zsoltáros azt mondta: „sokat gyötörtek ifjúságom óta, mégsem bírtak velem” (Zsoltárok 129:2). Ned Hallowell úgy nőtt fel, hogy egy bipoláris személyiségű apa, egy bántalmazó mostohaapa és egy alkoholista anya nevelte, és kétfajta tanulási nehézséggel is küzdött – az ilyen történet gyakran a börtön vagy az elmegyógyintézet előfutára. Ő ma mégis kiváló pszichiáter, boldog házasságban élő apa és sikeres író. Ez nagyban annak köszönhető, hogy a bentlakásos iskolában olyan tanárokhoz kötődött, akik törődtek vele, és szárnyaik alá vették. A nehéz időkben tehát támaszkodj Istenre, vedd a kezedbe az irányítást, és megfelelő emberekkel vedd körül magadat!
A rugalmas embereknek két másik közös vonásuk is van: 1) Engedik, hogy a fájdalom serkentse a fejlődést. Linda Joy Montgomery fotográfus pályája csúcsán tudta meg, hogy meg fog vakulni. Akkor egy belső hang ezt mondta neki: „Ez nem a vég, ez a kezdet”. Verseket kezdett írni, és elhívást fedezett fel magában arra, hogy motivációs előadó legyen; létrehozta az Igazi Látás Intézetet, és gyermekeket tanít arra, hogy kiaknázzák belső erőforrásaikat. A Biblia azt mondja: „Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel” (Példabeszédek 24:16). Fájdalmak között is célt találni nem újdonság. Olyan emberek, akik túléltek halálos betegségeket, természeti katasztrófákat vagy a holokausztot, vagy olyan szülők, akik tartósan beteg gyermekeket nevelnek, folyamatosan bizonyítják, hogyan találják meg az igazi győztesek a felhők között átragyogó napsugarat azáltal, hogy újra felfedezik magukat. Pál arról beszél, hogy „bajokkal küzdünk, de nem csüggedünk el… földre terülünk, de nem törünk össze” (2Korinthus 4:8 TM). Ha kihívásokkal találkozol, az segít kifejleszteni az önbizalmadat és a „képes vagyok rá” hozzáállást, ami ezt mondja: „Már voltam ilyen helyzetben, végigcsináltam, most is túl fogom élni”. Michael Jordan egyszer ezt mondta: „Pályám során több mint 9000 dobást elvétettem… elvesztettem 300 meccset… 26-szor rám bízták a döntő lövést, és én elhibáztam a kosarat. Újra meg újra próbálkoztam, és újra meg újra kudarcot vallottam. Így lettem sikeres.” 2) Változtatnak azon, amin képesek változtatni. Pál azt mondja: „ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól” (Efézus 6:8). 1995-ben sokan ástak a romok között, hogy segítsenek megmenteni az Oklahoma City-beli robbantás túlélőit, és bár érthető módon elcsigázottak voltak, mégis a poszttraumatikus szindróma kevesebb tünetét mutatták később. A koncentrációs táborokban a hadifoglyok gyakran odaadták az utolsó morzsájukat is másnak, bizonyítva, hogy magad választhatod meg a viselkedésedet, bármilyen körülmények között vagy is. Hogyan? Úgy, hogy Istenből merítesz erőt, és megtanulod uralni azt az egy dolgot, amit irányítani tudsz: magadat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése