2017. december 2., szombat

ISTEN KEGYELME

„ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért…” (Róma 11:6)

Pál azt írja: „ha pedig kegyelemből van, akkor mát nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem.” Dr. Gerald Mann lenyűgöző történetet mond el arról, hogyan szerezte meg a doktorátusát görög nyelvből. Csak hatan voltak, akik ezt a szakot választották. A professzorról az a hír járta, hogy soha senkinek nem ad ötöst. Az első órán a tanár felmutatott egy görög nyelvkönyvet, és nagy csodálkozásukra ezt mondta: „Már beírtam a jegyeiket, és nem számít, mennyit tanulnak, nem számít, hány kredit pontot szereznek, már mindannyiuknak megadtam az ötöst!” Dr. Mann így folytatta: „A hatból öten sokkal többet tanultunk, mint valaha is lehetségesnek tartottuk volna. A hatodik fiatalember csak úgy elvolt, sosem erőltette meg magát igazán.”Értsd meg ezt: a kegyelem erőt ad a kimagasló eredményre, vagy engedélyt arra, hogy eléldegélj. Akárhogy is, abban a pillanatban, amikor bizalmadat Krisztusba veted, Isten elfogad, és igaznak tekint. Miért rendezte ezt így Isten? Mert ő feltétel nélkül szeret, és az egyetlen válasz, ami megelégedésre szolgál, az a szeretet. Milyen csodálatos igazság ez: Isten sebezhetővé teszi magát, kiteszi magát annak, hogy az emberek elutasítsák! Most talán azon töprengsz: „Hogyan bizonyíthatom, hogy tényleg szeretem Istent?” Ez könnyű: ha szereted a testvéreidet (ld. János 4:21); ha szereted Isten Igéjét (ld. Zsoltárok 119:97); ha szívesen töltesz időt imádságban (ld. Jeremiás 29:12). A kegyelem, ha helyesen értelmezik, nem akadálya a szentségnek, éppen a kegyelem hozza létre. „Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul. igazságosan, és kegyesen éljünk a világban” (Titusz 2:11-12).

Nézz fel, és élj!

„…hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (János 3:15)

Amikor Jézus azt mondta Nikodémusnak: „Újonnan kell születnetek”, a zsidó tudós nem értette. Ezért Jézus úgy magyarázta el neki, mint a születés folyamatát, ahol a gyermek engedi, hogy a szülő végezze a munkát. „Kell itt még többnek is lennie” – gondolta Nikodémus. Ekkor a látogatóba érkezett tanító kedvenc könyvét, a Tórát felhasználva Jézus így szólt: „ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne” (János 3:14-15); és Nikodémus végre megértette! Amikor Isten már nem győzte hallgatni a nép panaszkodását, „…mérgeskígyókat küldött… úgyhogy sok izráeli meghalt” (4Mózes 21:6). A túlélők könyörögtek Mózesnek, hogy esedezzen Isten kegyelméért. „Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: Csinálj egy rézkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra” (4Mózes 21:8). Az izraeliták, akiket megmart a kígyó, gyógyulást találtak, ha felnéztek a póznára; a bűnösök pedig megváltást találnak, ha felnéznek Krisztusra. Nézz fel, és élj! Az zavar minket, hogy ennyire egyszerű. Valami bonyolult kúrára számítunk. Mózes és a nép talán szintén valami többre számított: készítsetek gyógyírt, kezeljétek egymást, vagy legalább vágjatok vissza. A mondás így tartja: „Segíts magadon és Isten is megsegít”. De Jézus azt mondja: „Csak higgy!” Hiszel abban, hogy a szék el fogja bírni a súlyodat, ezért ráülsz. Bízol abban, hogy a villanykapcsoló elvégzi a munkáját, ezért felkapcsolod. Mindennapi életed során hiszel olyan erőkben, melyeket nem látsz, és bízol abban, hogy elvégzik azt a munkát, amit te nem tudsz véghezvinni. Ma Jézus ugyanezt kéri tőled.


TÚL ELFOGLALT VAGY?

„…hogy rá ne szedjen minket a Sátán.” (2Korithus 2:10)

Egyszer a Sátán így szólt a démonok közgyűlésén: „Amíg a keresztyének közel maradnak Istenhez, nincs hatalmunk felettük. Tehát: 1) Vegyük rá őket, hogy foglalják el magukat lényegtelen dolgokkal. 2) Kísértsük őket arra, hogy költekezzenek túl és verjék adóságba magukat. 3) Vegyük rá őket arra, hogy sokat dolgozzanak üres életvitelük fenntartásán. 4) Vegyük el a kedvüket a családdal töltött időtől, mert ha az otthon felbomlik, nem lesz menedékük a munka után. 5) Terheljük túl elméjüket a televízióval és számítógéppel, hogy ne hallják, amikor Isten szól hozzájuk. 6) Töltsük meg asztalukat és éjjeliszekrényüket újságokkal és magazinokkal, hogy ne maradjon idejük bibliaolvasásra. 7) Árasszuk el postaládájukat reklámokkal, nyereményakciókkal és „hogyan gazdagodj meg gyorsan” tervekkel; vegyük rá őket, hogy az anyagiakat hajszolják. 8) Tegyünk káprázatos szépségű modelleket a tévébe és a magazinok címlapjára, hogy az emberek csak a külső megjelenésre összpontosítsanak; így majd elégedetlenek lesznek önmagukkal és házastársukkal. 9) Gondoskodjunk arról, hogy a férjek és a feleségek túl fáradtak legyenek az intimitásra, így könnyen elcsábulnak arra, hogy máshol keressenek kielégülést. 10) Hangsúlyozzuk a Télapót és húsvéti nyuszit, hogy eltereljük figyelmüket az ünnepek valódi jelentésétől. 11) Vonjuk be őket „jó” ügyekbe, hogy ne maradjon idejük az örökkévaló értéket képviselő dolgokra. 12) Tegyük őket önelégülteké. Foglaljuk le őket azzal, hogy saját erejükből dolgozzanak, így sohasem fogják megtudni, milyen öröm az, amikor Isten ereje munkálkodik rajtuk keresztül. Ha ezt a 12 dolgot következetesen megtesszük, ígérem, működni fog!” Rájöttél már arra, mekkora különbség van aközött, hogy elfoglalt vagy, és aközött, hogy sikeres vagy abban, amire Isten elhívott? Néha elfoglaltnak lenni azt jelenti: a Sátán igájában lenni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése