2011. január 13., csütörtök

2011. január 13. csütörtök

Krisztus emberi mivolta:
A Szentírás a megtestesült Krisztust úgy ábrázolja, mind akinek két természete van. Isten és ember egy személyben.

Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.
Kolose 2:3,

Valóban nagy a kegyességnek a titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.
Timóteus 3:16,

Az emberi születés, a nevei, címei, a természete, mind arra utalnak, hogy Isten - ember volt, az Atya dicsőségére.
Teljesen normális fejlődésen ment át mint minden gyermek, megismerve a gyermeki dolgokat, a kamasz életet, és a felnőtté válás viszontagságait.
Megtapasztalta az emberi természet korlátait, áldásait, és kisértéseit.
Emberi halált szenvedett, és emberi feltámadásban volt része, ami minta számunkra is.
Krisztus tökéletesen bűntelen és romolhatatlan volt, ezt bizonyítja az Ó- és az Újszövetség is, de képes megérteni minket pont azért mert megismerte a földi élet minden nyomorúságát.

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt.
Zsidók 4:15,

Bízzunk benne, fogadjuk el igéit, és próbáljunk hozzá hasonlatosnak lenni, és maradni. Akkor leszünk krisztusiak, vagyis keresztények.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése