2011. január 13., csütörtök

2011. január 13. - Csütörtök

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így
   kérlelte: ?Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!? Jézusnak megesett rajta a
   szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: ?Akarom!
   Tisztulj meg!? Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan
   ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: ?Nézd, senkinek se szólj
   erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld fel
   a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul nekik.?
   Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a
   dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább
   távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek
   hozzá az emberek.
   Mk 1,40-45


   Elmélkedés:
   Jézus korában az ószövetségi törvények szerint a leprás betegeknek tilos
   volt találkozniuk az egészségesekkel, nehogy megfertőzzék őket is. Messziről
   el kellett kerülniük a városokat és a távolból jelezniük kellett, hogy
   ragályos betegségben szenvednek. A mai evangéliumban szereplő leprás ember
   átlépi ezt a szigorú törvényi kényszert, mert egyetlen vágy vezeti: szeretne
   meggyógyulni. És most, íme, itt az alkalom számára, találkozik Jézussal,
   akinek korábbi csodás gyógyításairól már bizonyára hallott. Hisz abban, hogy
   egyedül Jézus képes segíteni rajta. Gyógyulásának feltétele, hogy kijelenti,
   hogy Jézus képes őt meggyógyítani. Jézus isteni hatalmában való hitének a
   megvallása ez.
   Miután Jézus csodát tesz vele és megszabadítja leprás betegségétől, azt kéri
   tőle, hogy a törvény előírása szerint ajánlja fel az áldozatot. A leprásokra
   vonatkozó parancsot megszegő embernek a törvény szerinti cselekedettel kell
   kifejeznie, hogy megtisztult és visszatérhet a közösségbe.
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen földi és
   örök életem számára. Óvj meg mindnyájunkat ebben az újesztendőben minden
   bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb kerüljünk Atyai szívedhez.
   Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm szent Fiadnál.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése