2011. február 3., csütörtök

Szűz Mária, te vagy az én királynőm! Testemet és lelkemet ma, mindennap és halálom óráján, a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom! Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni Fiadnak szent akaratát teljesítsem.
(Gonzága Szent Alajos)


Tudom, hogy forrás fakad titkosan - bár éjszaka van.
Ez örök forrás rejtőzik szemünktől, barlangnak sűrű mélységében tör föl - bár éjszaka van.
Nem tudni hol, mert eredete nincsen, ám ami van, ered belőle minden - bár éjszaka van.
És szépségéhez nincs hasonló semmi, az ég és föld szokott belőle inni - bár éjszaka van.
Tudom, hogy nincsen medre, hol szaladna, és nem tud senki átlábalni rajta - bár éjszaka van.
Hogy tisztaságát semmi nem zavarja, hogy minden fény a fényét tőle kapja - bár éjszaka van.
Tudom, belőle óriás erek folynak, eget és poklot, embert záporoznak - bár éjszaka van.
Tudom, az ér, mi sodrából kiválik, mindenható, akárcsak ő, e másik - bár éjszaka van.
Mi kettőjükből tör egyetlenegybe, nincsen ki nála fontosabb lehetne, - bár éjszaka van.
Az örök forrás titkos útját járva, élő kenyérben életünk kínálja - bár éjszaka van.
Ím e sötétben látja a teremtmény, hogy oltsa szomját, vizét fölkeresvén - bár éjszaka van.
Azt az eleven forrást, mire vágyom, az Élet kenyerében megtalálom - bár éjszaka van.


Uram, kegyességedhez fordulunk, hogy e kegyelemeszköz tisztítson meg minket minden bűntől és készítsen elő a közelgő ünnepre. Mondjátok a csüggedőknek: vigasztalódjatok és ne féljetek, mert lám Istenünk jön, hogy megmentsen bennünket.


Uram, rád bízom magam,
és arra kérlek,
vess véget nyugtalanságomnak!
Rád bízom akaratomat.
Rád bízom gondolataimat.
Rád bízom terveimet.
A gondjaimat és az embereket
mind rád bízom, Uram!

Ha félek az ellenség túlerejétől,
rád bízom magam.
Ha rettegek saját árulásaim miatt,
rád bízom magam.
Megoldatlan kérdéseimet,
fáradozásaimat önmagamért,
kínlódó reménységemet
rád bízom, Uram!
Feladom a harcot a zárt ajtók ellen,
és várok terád.
Csak te tudod kinyitni azokat.
(Jörg Zink)


Uram, segíts kishitűségemen!
Nem, nem vagyok én igazán hitetlen,
akarok hinni,
mindent igaznak tartok, amit mondasz,
amit kinyilatkoztattál üdvösségünkre.

De valahogy nem járja át egészen
teljes életemet, minden percemet
az a biztos hit, az a meggyőződés,
hogy egyedül te vagy életünk ereje,
egyedül te vagy a megoldás
minden kérdésben,
minden nehézségben,
s hogy te vagy minden szép és igaz dolog Ura,
te vagy minden jó eredmény hőse,
mert nélküled semmit sem tudnánk elérni, megalkotni, felépíteni!

Istenem, állj mellettem, biztass és erősíts
a cselekvő hit kegyelmével!


Urunk, Jézus Krisztus,
te Isten országát hoztad el közénk,
és meghívtál mindnyájunkat országodba.
Azt mondtad: Isten országa bennetek van.
Add, hogy egyre jobban megértsük:
mi vagyunk az Isten országa!
Életünk terved megvalósítása legyen:
a megváltás és Isten fiai szabadságának
bizonysága a hétköznapokban.
Kérünk tőled a mai napon is
jó gondolatokat és indításokat,
reményt és akarást,
hogy egyre szebb és nagyszerűbb legyen
Isten országa szívünkben.


Urunk, Jézus Krisztus, várjuk eljöveteled, várjuk a békét,
mert annyi békétlenség van kívül a világban és bent a szívünkben !

Várjuk eljöveteled, mert az igazságra éhezünk,
és annyi igazságtalanság sújtja a népeket és az embereket!

Várjuk eljöveteled, mert szomjazzuk a szabadságot,
és mindnyájan a bajok és bunök bilincseiben kínlódunk.

Add vissza reménységünket, amit elvesztettünk.
Add meg újra a szeretetet azoknak, akik hideg idegenséggel viselkednek egymással szemben.
Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet megtapasztalhassuk életünkben.
Kérünk, hallgass meg minket, Urunk!


Világosság, Atyáddal egy, - Te fénynek fénye, napvilág:
Az éjt megtöri énekünk. - Jelenj meg köztünk, sürgetünk.

Lélekről űzd el a ködöt, - Fussanak mind az ördögök.
Az álmosságot verjed el, - Meg ne üljön a lomhaság.

Így irgalmazz Krisztus nekünk, - Hisz mindnyájan benned hiszünk,
Hogy üdvösségünkké legyen, - Mit zeng hajnali énekünk.
(Szent Ambrus: Consors paterni luminis)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése