2011. február 3., csütörtök

Február 3.

Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne higyetek nekem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nekem nem hisztek is, higyetek a cselekedeteknek!
János 10,37-38

Uram! Boldog, aki a Te szavadnak hisz. A bizalmatlan emberi szívnek ez nem mindig könnyű. A Bibliámban bőségesen látok példákat a boldog hitre. Péter egy eredménytelen munkában eltöltött éjszaka után ezzel a válasszal tudta fogadni szavadat: "A Te parancsolatodra levetem a hálót" (Lukács 5,5). A kapernaumi királyi ember szívében is föloldódott a szorongás, amikor ezt a szavadat hallotta: "Menj el! A Te fiad él!" (János 4,50.) Nemcsak egyesek, hanem nagyon is sokan tudtak a Te szavadra indulni, élni és meghalni. Az ilyen példákban világosan látom szavad hatalmát. De a példák egyben rávilágítanak az Isten előtt megnyitott engedelmes szívre is. Mai igéddel bizalmatlankodó, hitetlenkedő emberekhez fordultál. A szavadat nem tudták elfogadni. Ezért utalsz a cselekedeteidre, amelyek szavad hitelét igazolják.

Uram! Köszönöm a szavaidat. De köszönöm cselekedeteidet is. Nemcsak azokat a cselekedeteket, amelyekről az evangéliumok számolnak be, hanem azokat is, amelyeket Szentlelked hatalma által vittél véghez a világtörténelemben, s amelyek nélkül a világ olyan sivár volna. Szóval és cselekedettel győzd meg a szívemet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése