2017. június 9., péntek

A harag ragályos


Ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel, mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát! (Példabeszédek 22:24-25)Ne tarts kapcsolatot haragos emberekkel, ne tartozz a forrófejűek társaságába. A haragos természet ragályos – nehogy megfertőződj.” (Példabeszédek 22:24-25 MSG fordítás)

A harag ragályos? Igen. Megfertőződhetsz másvalaki haragjától? Egész biztosan. Voltál már olyan helyzetben, mikor valaki más kiabálni kezdett, aztán te is azt tetted? Mi történik? Energia-átvitel. Ez ragályos.

Ha a nem helyénvaló harag megszokott életformáddá vált, és ebből komolyan változni akarsz, akkor kezdj el időt tölteni olyanokkal, akik tudják, hogyan kezeljék a haragjukat. A gyülekezetnek ez az egyik előnye. Ezért meg vagyok győződve, hogy fontos egy gyülekezeti családhoz kapcsolódni és beépülni egy kiscsoportba. Pozitív értékeket veszel át.

Azok a módok, ahogyan a haragunkat kifejezzük, tanult dolgok. Mivel ezeket tanultuk, meg is változtathatjuk őket. Szülők, minden alkalommal, mikor elvesztitek higgadtságotokat, és „lángra lobbantok”, a helytelen haragot modellezitek gyermekeitek számára. Ti tanítjátok, gyermekeitek pedig tanulják a haragot.

Szeretnéd elmondani ezt az imát ma?

„Drága Istenem, elhatározom, hogy kezelem a haragom. Ma, a Te segítségeddel uralkodni fogok a természetemen. A múltban elestem, de ma újra elkötelezem magam. Segíts felismernem a haragom következményét, amely vitákat és hibákat okoz, amely azt eredményezi, hogy ostobaságokat cselekszem, és mindenféle nyomorúságba jutok.
Atyám, adj nekem megfontolást, mielőtt reagálnék, hogy legyen bölcsességem megkérdezni magamtól, «Miért is vagyok dühös? Valójában mit is akarok? Hogyan érhetem el?» Segíts meglátnom a haragom okát. Segíts nekem, hogy a megfelelő módon el tudjam engedni a haragom, hogy ezután ne legyek erőszakos, ne kiabáljak, ne duzzogjak, ne morgolódjak. Segíts elismernem és megvallanom neked, másoknak és magamnak. Ámen.”

Beszéljünk róla

* A rossz emberekkel való kapcsolataid milyen hatással vannak rád abban, ahogy a haragodat kezeled?
* Miközben felnőttél, hogyan tanultad meg a harag kifejezését? Ugyanezt a módszert adod tovább a gyermekeidnek?
Amikor bántanak, dönts az imádkozás mellett!


"Imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket." Lk 6,28Amikor megbántanak bennünket, Jézus valami olyat mond a Máté 5-ben, amitől igencsak elkezdjük vakargatni a fejünket: "Aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is." (Mt 5,39). Hűha?

Ahhoz, hogy megértsük ezt a szakaszt, először meg kell értenünk az adott kor kultúráját. A bibliai időkben egy pofon nem egy agresszív cselekedet volt. Egy pofon visszakézből, a sérelmet jelezte. Amikor arcon ütöttek valakit, akkor megsértették azt a személyt. Sokszor az illető visszaütött ugyancsak megsértődve.

Az emberek azért bántanak meg, hogy irányítást nyerjenek. Ha elérik azt, hogy visszaüss, felülkerekednek és az ő kezükbe kerül az irányítás.

Amit Jézus a Máté 5-ben mondott, az az, hogy tudj elengedni. Ne játszd a játékukat. Add át a helyzetet Istennek.

Nagyon nagy erőt követel, hogy ne bántással válaszolj a bántásra. De hogyan éred ezt el?

Emlékezz, Isten mit mondott rólad. Nem számít, milyen negatív dolgot mondott rólad az a személy, emlékezz, Isten szeret téged. Isten alkotott, és van egy terve és célja az életedre. Isten véleménye sokkal fontosabb, mint bármelyik személy véleménye.

Ahelyett, hogy megtorolnád a sérelmet, Isten azt szeretné, hogy másképp törd meg a kört. "Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek."(1Pt 3,9)

Hogyan viszonzol egy sértést áldással? Imádkozz! "Imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket." (Lk 6,28)

Hogyan imádkozol valakiért, aki megbántott téged? Dávid király, az Isten szíve szerint való férfi, imádkozott azokért, akik megbántották és elutasították őt. Nagyon sok ilyen imát találsz a Zsoltárok könyvében. Amit különösen kedvelek ezekben az imákban, hogy legtöbbjük azzal kezdődik, hogy Dávid őszintén feltárja érzéseit Isten előtt azok iránt az emberek iránt, akik megbántották.

Így kellene kezdődnie a mi imáinknak is. Nem kell jámbornak színlelnünk magunkat, Isten amúgy is tudja, mit gondolunk. Mondd el Istennek, hogy őszintén hogyan érzed magad. Ismerd el, hogy küzdelem egy másik személyért imádkozni, de kérd Istent, hogy áldja meg őt. Az őszinte és alázatos imáknak hatalmas erejük van változást hozni ebbe a világba.


Az igazi érettséghez idő kell


Az életünk fokozatosan egyre élénkebbé, tisztábbá és szebbé válik, ahogy Isten belép az életünkbe, s mi olyanok leszünk, mint Ő. (2Kor 3:18b)

A tanítványság egy folyamat, amelyen keresztül egyre inkább hasonlítani kezdünk Krisztusra. A Biblia azt mondja: ...Eljutunk az igaz érettségre, arra a fejlettségre, amely a Krisztus teljessége. (Ef 4.13)

Végső soron a célunk nem más, mint, hogy hasonlatosak legyünk Krisztushoz. Azonban ez egy élethosszig tartó folyamat. Ezen az úton szükség van a hitre (imádat által), együvé tartozásra (közösség által) és változásra (a tanítványság által).
Isten azt szeretné, hogy napról napra egyre jobban hasonlíts Rá: "...felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt."Kolossé 3.10

Manapság az emberek az idő és a gyorsaság megszállottjai, de Istent sokkal jobban érdekli az állhatatosság és a stabilitás, mint az idő. Mi mindent gyorsan akarunk elintézni, legrövidebb úton akarunk menni, mindig azonnali megoldást akarunk találni. Egy prédikációra,tanításra, vagy egy élményre vágyunk, amely azonnal megoldaná minden gondunkat, megszüntetne minden kísértést, és megszabadítana az egyre növekvő fájdalmainktól.

De az igazi érettség sosem egy egyszeri élmény eredménye, nem számít milyen erőteljes vagy mennyire indít meg bennünket egy-egy történés. A növekedés egy fokozatos dolog. A Biblia azt mondja: "Az életünk fokozatosan egyre élénkebbé és szebbé válik, ahogy Isten belép az életünkbe, s mi olyanok leszünk, mint Ő." (2kor 3:18b)

(A magyar Biblia fordítások az eredetiben használt angol Message, Phillips és NCV Bible alapján a fordító által készültek.)
Igényt tartasz az örökségedre?

„Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között.” (ApCsel 20:32)

Van egy örökséged, ami el fog érkezni hozzád. Ha olvasod Isten Igéjét, a Biblia ígér neked egy örökséget.

ApCsel 20:32-ben azt mondja a Biblia: „Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között.”

Az örökség, amit egy család tagjaként kapsz, jogosan a tied.

Tegyük fel, hogy Warren Buffet (Most 82 éves amerikai üzletember, befektető és jótékonykodó személy. Széles körben úgy tekintenek rá, mint a XX.század legsikeresebb befektetőjére, vagyonát jelenleg mintegy 53 milliárd USD-ra becsülik - WikipediA) az édesapád, és meghal. Ha sosem szánnál időt rá, hogy elolvasd a végrendeletét, akkor bolond lennél. Nem kapnád meg azt, ami jogosan a tied. Nem lenne hasznod abból, ami Warren Buffet gyermekeként téged illet.

Mikor Jézus követője lettél, nem csak hívővé váltál, hanem hozzátartozóvá is. Része lettél Isten családjának. A családi kiváltságok együtt járnak a döntéseddel. Szellemi örökséged van.

Ha leélted egész életedet, és nem tudtad, hogy Isten gyermekeként milyen előnyök voltak elérhetők a számodra, ez szomorú dolog lenne – sőt bolondság. Isten azt akarja, hogy növekedj, és ismerd meg, mit érhetsz el, mit nyerhetsz meg tőle. Ehhez a Bibliát kell olvasnod.

2.Timótheus 3:16-17-ben azt mondja a Biblia: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre [angolban: az igazság gyakoroltatására]; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”

A Biblia célja, hogy segítsen megélned Istennek életedre vonatkozó célját. Ez az örökséged Istentől, ez illet meg téged. Isten azt akarja, hogy tökéletesen felkészített légy arra, amire teremtve lettél. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, Ő négy dolgot tesz a Biblián keresztül:

* Tanít téged. Isten megmutatja az utat, melyen járnod kell.
* Fedd, int. Isten megmutatja, amikor letértél az útról.
* Helyreigazít. Isten megmutatja, hogyan térhetsz vissza a helyes útra.
* Kiképez, gyakorlatoztat. Isten megmutatja, hogyan maradhatsz az úton.


Isten Igéje így segít, hogy növekedj és elnyerd az örökséged, melyet Isten készített számodra.

Beszéljetek róla:

* Hogyan változna az életed, ha visszatükrözné azt az igazságot, hogy örökséged van a Királyok Királyától?
* Milyen javak vannak még az örökségedből, amit nem vettél át?
* A Biblia hasznos eszköz számodra minden nap? Kihasználod-e minden lehetőségét az útmutatásainak?

Maradj szoros kapcsolatban Isten Igéjével!

„Ragaszkodjatok szilárdan az Élet Igéjéhez.” (Filippi 2:16a)
Isten sok csodálatos jutalmat ígért az életedben, ha az Ő Igéjén elmélkedsz, majd megcselekszed azt.
Meglepő módon, ha tudod, hogyan kell aggódni, akkor már azt is tudod, hogyan kell elmélkedni Isten Igéjén. Az aggodalom azt jelenti, hogy negatív gondolatod van és ezen gondolkodsz folyamatosan. Amikor elolvasol egy szakaszt a Szentírásból és elkezdesz gondolkodni rajta újra meg újra, ezt hívják elmélkedésnek.
Hat lehetőség van, ahogyan Isten Igéjét megértheted:
• Hogyha hallgatod
• Hogyha olvasod
• Hogyha tanulsz róla
• Hogyha megjegyzed
• Hogyha elmélkedsz rajta és
• Hogyha megcselekszed azt.
De hogyha csak akkor hallod Isten Igéjét, amikor templomba mész, akkor nem lesz szoros kapcsolatod Isten Igéjével és nagyon könnyen elfelejtheted.
A Biblia a Filippi 2:16-ban azt mondja: „Ragaszkodjatok szilárdan az Élet Igéjéhez”. Nem lehet szoros kapcsolatod a Bibliával ha ezt a hat szokást nem építed be az életedbe: hallgatni, olvasni, tanulni, megjegyezni, elmélkedni és alkalmazni.
A Zsoltárok könyve 119:16 azt mondja: „Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg.”
Szeretnél boldog lenni? Isten törvényei boldoggá tesznek és úgy fogsz emlékezni ezekre a törvényekre, hogyha megjegyzed őket, elmélkedsz rajtuk és alkalmazod őket.
A Zsoltárok könyve 119:35 azt mondja: „Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm.” Rendszerint rossz helyeken keressük a boldogságot. Isten azt mondja, hogy a boldogság a parancsolatai útján található meg.
Beszéljünk róla:
  • Milyen zavaró tényezők tartanak távol attól, hogy Isten Igéjén elmélkedj?
  • Ki segíthet a Szentírás szavainak megjegyzésében? Hogyan segíthetitek egymást ebben?
  • Mit mond neked Istenről az, amikor boldogságunkat lelhetjük abban, hogy megtartjuk az ő parancsolatait és törvényeit?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése