2011. február 15., kedd

2011. február 4. péntek

Az olyan kimosott ruhát, vásznat, szövetet vagy bármilyen bőrholmit, amelyről eltűnt a kiütés, újból ki kell mosni, és akkor tiszta lesz. (3 Móz 13:58)


Egyszer egy tanítványt elküldött mestere a folyóhoz, hogy kosárral merje ki annak vizét. S mikor az panaszkodott, hogy ez lehetetlen vállalkozás, válaszul azt kapta: „De legalább a kosár már tisztább lett.” Ez azt jelenti, hogy tisztulhat a gondolkodásunk Isten előtt, ha Igéjét hallgatjuk, ami nagyon jó dolog. Közelebb visz Istenhez. De szükségünk van egy sokkal fontosabb tisztító tényezőre, amit így olvasunk: „Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől – olvassuk János levelében. A mai ószövetségi Ige azt mondja, hogy „újból ki kell mosni és akkor lesz tiszta.” Jézus mondja a sok-sok Igét hallgatott tanítványának, Péternek a kereszt előtt, a lábmosás történésénél: „Ha nem moslak meg, semmi közöm hozzád!” Sokat tisztultak az addig Jézust hallgató, vele közösségben lévő tanítványok, de szükségük volt egy második, sokkal fontosabb megtisztulásra. Jézus ezért ment a keresztre, hogy áldozzon ott helyettünk és helyettes áldozatként, vére ereje által megtisztítsa azokat, akik Ő elé járulnak, és e kegyelemből akarnak élni. Ezt nevezhetjük egy második, tökéletes megtisztításnak. Jézus érdemébe rejtőzés ez. Aláhúzza, hogy nem elég hallgatni Isten Igéjét, s érezni szívünkben, hogy már tisztogat, helyre tesz, int, fedd, vezet, hanem egész életünket kell Jézus Krisztus érdeme által az Atya kezébe tenni. Jézus vére örökre megtisztít. Persze az ember hajlamos arra, hogy ezt a szövetséget újra és újra megrontsa, bepiszkolja. De Jézus Krisztusban az Atya kész arra, hogy felemeljen, bátorítson és tovább vezesse azokat, akik reá bízzák életüket. Jézus mondja övéinek: „Boldogok a tiszta szívűek, mert Ők meglátják az Istent!” Onnan indultunk, hogy milyen nagy szakadék a tiszta Isten és a tisztátalan ember között. Közben felismerhettük, hogy a Jézus áldozata által teremtett tiszta szív mégis képes arra, hogy Istennel találkozzon, és örökre boldog legyen. Így kérjünk ma ezt a tiszta szívet az Úrtól, a zsoltáros Dáviddal együtt: „Teremts bennem tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennem!”

/Berencsi Balázs

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése