2011. február 10., csütörtök

2011. február 5. ? Szombat

Abban az időben az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak
   mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: ?Gyertek ti
   is, (menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy
   kicsit!? Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre
   sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott
   helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és
   sokan megtudták. Erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték
   őket. Amikor Jézus kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a
   szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani
   kezdte őket sok mindenre.
   Mk 6,30-34


   Elmélkedés:
   A Jézus küldetésében járó apostolok visszatérnek Mesterükhöz, s
   beszámolnak útjuk során szerzett élményeikről. Márk beszámolójából
   igazából nem tudunk meg semmit arról, hogy miként telhettek a korábbi
   napok. Azt jogosan feltételezhetjük, hogy a tanítványok nem tettek
   mást, mint amit az Úr rájuk bízott, azaz hűségesen teljesítették a
   rájuk bízott feladatot. Abban is biztosak lehetünk, hogy küldetésük
   során megtapasztalhatták az Úrtól kapott erő működését, hatását. Az
   általuk hirdetett tanítást ugyanúgy fogadhatták az emberek, miként
   Jézus szavait, s az általuk tett csodák is ugyanúgy nagy megdöbbenést
   ébreszthetett, mint amikor Jézus gyógyított.
   Jézus nekem is küldetést ad, engem is a világba küld, hogy tanítását
   hirdessem, s vigasztalására legyek a betegeknek.
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   ?Uram Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
   egységben. Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
   igaz hitedben, és annak helyes megvallásában. Sugalld szívükbe
   tanításod szavát. Mert a te ajándékod, hogy elfogadtál minket
   Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó,
   neked kedves cselekedeteket vigyünk végbe. Akiket nekem adtál, azokat
   most átadom neked, mint tieidet: kormányozd őket erős jobboddal, rejtsd
   el szárnyaid árnyékában, hogy mindannyian dicsérjék és dicsőítsék
   nevedet, az Atyáét, a Fiúét és a Szentlélekét.
   Szent Metód imája

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése