2011. február 10., csütörtök

2011. február 5. szombat

A jóvátétel héber értelmezése= elfedezni, vezekelni, jóvátenni, kiengesztelni, elrejteni, megbékít, elégtételt ad, megtisztít, eltöröl, megbocsát, kegyelmes.
A héber jelentése= bűnhődés, jóvátétel.

Valójában minden nemzet hisz Istenben, hiszik a bűnt, hisznek a megtestesülésben, az áldozatban, a papságban, az eljövendő szabadítóban, a halál utáni életben, egy eljövendő ítéletben, és a mennyben.
Hogy honnan van ez az ismeret? Belénk van kódolva Isten által.Sok nemzet fönntartotta az alapelveket, időnként hamis úton jártak, módszerük romlott volt. De Isten gondoskodott mindig arról, hogy legyenek tanítók akikre érdemes odafigyelni. Kiválasztott egy népet a nemzetek közül akik hirdették az Ő nagyságát, és igazságát.
 A mózesi üdvrend központi gondolata az, hogy Istenhez csak helyettesítő áldozat árán lehet közeledni. Mindez Isten Bárányára mutatott, aki meghal helyettünk a bűneinkért.

"Íme, az Isten báránya aki hordozza a világ bűnét! Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izráel előtt."
Így tett erről bizonyságot János: "Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta.
János 1:..29-32,

Egyetlen állat vére sem tud megbékélést és megváltást adni az emberi lélek számára. Az áldozatok értelmetlen és kényszerű áldozatok voltak. Mivel az áldozatok jóval kisebbek voltak annál akiért tették.

Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljön a világba, így szól:
"Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem: égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél.
Akkor ezt mondtam : Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam,hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem."
Zsidók 10:4-7,

Ez az egyetlen áldozat elég volt minden ember bűnéért, és ott ül a mi Megváltónk az Atya Isten jobbján. Milyen boldogság lesz vele találkozni, eggyé válni a világ mindenségben vele.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése