2011. február 10., csütörtök

2011. február 8. ? Kedd

Abban az időben: Összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány
   írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa
   tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és
   általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a
   kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról
   jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más
   hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények
   leöblítéséhez.
   A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: ?Miért nem követik
   tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel??
   Ezt a választ adta nekik: ?Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok
   Izajás, amint írva van: Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve
   távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek
   csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az
   emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.?
   Azután így folytatta: ?Ügyesen kijátsszátok Isten parancsait, hogy a
   magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette: Tiszteld
   atyádat és anyádat, és aki atyját vagy anyját átkozza, halállal
   bűnhődjék! Ti ellenben azt tanítjátok: Ha valaki azt mondja atyjának
   vagy anyjának: amivel segíthetnélek téged, az ?korbán? vagyis Istennek
   szentelt áldozati adomány, annak nem engeditek meg, hogy bármit is
   tegyen apja vagy anyja érdekében. Így a magatok hagyományával
   kijátsszátok Isten parancsát, és még sok más ehhez hasonlót tesztek.?
   Mk 7,1-13


   Elmélkedés:
   Napjainkban, amikor sokan nem tartják tiszteletben a törvényeket és
   azokban csupán egyéni szabadságuk korlátozását látják, bizonyára
   szívesen felhasználnák egyesek érvként Jézus példáját is, hiszen a
   farizeusok megítélése szerint nem tartotta meg a törvényeket és azokat
   nem tanította meg követőinek. A mai evangéliumban éppen ezt vetik Jézus
   szemére ellenfelei, akik egyébként arra törekszenek, hogy mindent
   pontosan betartsanak, amit a törvény előír számunkra.
   Jézus azonban nem a hagyományok ellen van. Nem törli el az előírásokat,
   hanem rávilágít azok igazi értelmére. Az isteni parancsokat állítja az
   első helyre, amelyek az emberi törvények alapját is képezik. A vallási
   előírások pontos megtartása azonban teljesen hiábavaló, ha nem az Isten
   iránti szeretetből fakad vagy ha erre hivatkozva valaki nem segít
   embertársának. A kétszínűség és a látszatra törekvés mindannyiunkat
   megkísért. Isten azonban jól ismeri szívünk szándékait.
   ? Horváth István Sándor


   Imádság:
   Isten, ki hatalmas vagy, s kinek szolgája lettem, kérlek téged, és
   mindig is állhatatosan kérni foglak, hogy kiérdemelhesselek Téged.
   Nem valamiféle földi jókra akarok szert tenni; azt kérem, amit érdemes
   kérnem: Tenmagadat egyedül!
   Kölni Szent Brúnó

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése