2011. február 10., csütörtök

Február 7.

Ha megbotránkoztat téged

"43"Ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, vágd le, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha két kézzel mégy a gyehennára, az olthatatlan tűzre, 44(ahol férgük nem pusztul el és a tűz nem alszik el.)" (Márk 9,43-44)
Azt mondják, önpusztító nemzet vagyunk. Itallal, dohánnyal, stresszel öljük meg magunkat. Ebből kiindulva nem is tűnnek kirívónak az Úr Jézus parancsai. Pedig pontosan az ellenkezőjét üzenik. Ne akarj romlásba, pusztulásra jutni, sem a földi létben, sem az örök életben!
Amikor a szenvedély rabja nem veszi kézbe szenvedélye tárgyát, ránézni sem akar, amikor a bűnelkövető nem követ el újabb bűntényt, olyan folyamaton megy át, mintha saját kezét, lábát vágná le, szemét döfné ki. Csak hogy megszabadulhasson bűnétől és annak rettenetes következményétől!
Ugyanígy van ez velünk, ha Krisztust követjük. Rabjai lehetünk újra a bűnnek, megtérés után is ott van a kezünkben, a szemünkben, a lábunkban a régi szokás, de tudjuk már, hogy élni, üdvözülni akarunk, nem pusztulni és pusztítani. Igazi példa, ha a hívők ilyen következetesek, s nem adják magukat az Isten előtt utálatos dolgokra, aminek a vége ítélet és örök kárhozat, hanem ellene állnak a kísértőnek, bármi nehéz legyen az. Az egész lényünk már Istené, nem eladó semmi áron, aki megváltott új életre és üdvösségre.
Ha a sátán megkísért, mert tudja gyenge pontjaid, még idejében mondj nemet neki, bármi legyen is az ára, mert Krisztus az életét adta érted, meg is tud erősíteni. Ma, holnap és mindvégig az övé vagyunk, és azok is maradunk. /ÚF/
Újvári Ferenc


Az engedelmesség szükséges a szentséghez

"22Tartsátok meg minden rendelkezésemet, minden döntésemet, és teljesítsétek azokat, hogy ki ne hányjon benneteket az a föld, ahova beviszlek titeket, hogy ott lakjatok. 23Ne kövessétek annak a népnek a szokásait, amelyet kiűzök előletek. Megutáltam őket, mert mindezeket cselekedték. 24Nektek viszont megmondtam, hogy ti fogjátok örökölni földjüket, mert én adom azt nektek örökségül, a tejjel-mézzel folyó földet. Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek, aki elkülönítettelek a népektől. 25Tegyetek azért különbséget a tiszta és tisztátalan állatok között, a tisztátalan és tiszta madarak között, és ne tegyétek magatokat utálatossá állattal, madárral vagy bármiféle földi csúszómászóval, mert azokat különválasztottam, mint tisztátalanokat. 26Legyetek előttem szentek, mert én, az ÚR, szent vagyok, és elkülönítettelek benneteket a népektől, hogy az enyéim legyetek." (3Mózes 20,22-26)
Hétfő van, az Úr napját követően az első nap, az első közönséges napja a hétnek. Visszazökkenünk újra az e világi gondok valóságába. Nem sok választási lehetőségünk van. Itt kell boldogulnunk. Olykor megkérdezzük, egyáltalán tisztában van Isten a való világgal, vagy a vasárnap hallottak szentségről, tiszta erkölcsről, becsületről üres szózat csupán egy velejéig romlott világban. Mielőtt undorodva vagy vágyakozva nyelni kezdenéd, amit a világ kínál, töltsd meg a szíved, ahogy tegnap is, Isten éltető, tiszta beszédével! Te Isten megváltott gyermeke vagy itt és most, nem kell ugyanazt enned, mint a világ fiainak. Mennyei Atyád asztaláról naponta ad eléd lelki kenyeret. Csak tudj és akarj választani, különbséget tenni tőle való és romlott dolgok között. Ami a hét első napján megülte a gyomrodat, mert veled történt, te követted el, hozd elé most! Megtisztítja tested-lelked, hisz az övé vagy mindenestől, neki szentelt.
Krisztus ebbe a világba jött el bűnösök közé, és őket hívta megtérésre, Isten megszentelt népéhez vezette. Téged is ő választott, hogy megszentelt életben vezessen minden hétköznap. Summázd színe előtt hálaadással, bűnbánattal az eltelt napot! Kérjed, hogy vére megtisztítson, és szenteld magad újra neki! /ÚF/
Újvári Ferenc

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése