2011. február 10., csütörtök

Február 10.

Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust!

"14hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. " (Róma 13,14)
A legtávolabbi célt is úgy érhetjük el, hogy mindig teszünk egy lépést felé, egyiket a másik után, előre. Amíg a sok kicsiből összeáll az út, s elérkezünk a végéhez. Így van ez Krisztus követésével is, ahol az üdvösség a cél. Úgy haladunk, mint a hosszútávfutók. Összpontosítva a távra, rajtunk a jelzés, hogy mindenki lássa és mi is bizonyosak legyünk abban, hogy versenyben vagyunk, a legnagyobb díjért, az élet hervadhatatlan koszorújáért küzdve.
A hitvalló keresztségben Krisztust öltöttük fel, s ez bátorít, hogy szakítottunk a múlttal. Nem azok vagyunk, mint a többi járókelő, aki cél és jutalom nélkül bolyong az élet útvesztőiben. Ezért ránk más szabályok vonatkoznak, s a fehér ruhánk emlékeztet bennünket, hogy fussunk végig hűségesen a hit szabályai szerint.
A jelek a szívünkben emlékeztetők. Jézus vére eltörölte bűneinket, Lelke erőt ad, és igazságra biztat, átszegzett keze felemel a mélyből. Ezért hát küzdj, tarts ki mindvégig igazságban és szentségben! Aztán egyszer csak előtted lesz a cél, s ott vár Mestered, kezében a te győzelmi koszorúddal. Ma reggel nézz tükörbe, lásd meg a Krisztus jelét magadon, fehér ruhádat, s lendülj neki újra teljes erőből, hozzá méltóan, s vele győzni fogsz. /ÚF/
Újvári Ferenc


Jézus az igazságnak engedelmeskedik

"13Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. 14János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: "Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?" 15Jézus így válaszolt: "Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot." Akkor engedett neki. 16Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. 17És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm." " ( Máté 3,13-17)
Milyen az Isten igazsága, ha megalázza magát a bűnös emberek közt és a bűnvallók sorában? Ítéletet átvállaló, szabadulást hozó igazság, amely semmit sem veszített kristálytiszta lényegéből, de sokakat igazított meg vére árán.
Keresztelő János felismerte Jézus Krisztusban az igazat, és féltette a többiektől, magától is, de mégis engedett neki, mert János Istennek szolgált. Isten igazsága mindig messze fölülmúlja mindazt, amiért mi emberek élni, halni, ölni tudunk. Az megtisztító, kegyelemmel teljes, és örökké megáll.
A Jordán vizéből nem csupán egy igaz jön fel Krisztus személyében, hanem minden benne hívő őáltala igazulhat meg. És nem csupán egy szelíd Messiás kapja az Isten igazságának pecsétjét, a Szentlelket, hanem megszámlálhatatlan sokaságnak teljesedik be az ígéret a fiúság Lelkének megnyerésére.
Döntsd el, kinek engedelmeskedsz, embereknek, eszméknek, vágyaknak, vagy engedsz az Istennek! Urunk nem hőstettekben, káprázatos látásban, elképzelésekben gyönyörködik, hanem az igazságának engedelmes szívekben. Ezért állj a sorban Krisztus mögé! Figyelj, hogy tartsd a lépést, holnap se előzd meg őt! /ÚF/
Újvári Ferenc

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése