2011. február 10., csütörtök

Február 5.

A böjt, ami Istennek tetszik

"6Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!" (Ézsaiás 58,6)
Nem ezzel az igével akarta eltörölni a böjt gyakorlatát az Isten. Kedves volt neki továbbra is az az ember, aki böjtöl, akár évszázadok múlva maga az Úr Jézus, akár évezredek múlva mi. A kulcsszó az engedelmesség. Ha egy engedelmes lélek böjtöl, az tetszik az Istennek. Ha egy engedetlen lélek böjtöl vagy éppen szolgál vagy prédikál vagy énekel vagy ünnepel vagy bizonyságot tesz vagy adakozik vagy tanít vagy imádkozik vagy bármit tesz a bűnbánaton kívül, az nem tetszik az Istennek. Mint akit megsebeztek az értéktelen, hazug áldozatokkal és viselkedéssel, úgy vall a Mindenható Ézsaiás könyvének ebben a részében önmagáról, az emberről, a bűnről és az igazságról, a benne lévő szeretetről. Ma szombat van. Talán van annyi időd, hogy elolvasd ezt a 14 verset. Érezni fogod bennük az elesettet szerető, megmenteni akaró, becsapott Isten fájdalmát. Akiről csak az ember hiszi, hogy becsapható. Ha az lenne, nem lenne panasza. De ő igaz és csalhatatlan! Ugye nem te vagy az az ember, aki meg akarod csalni őt? Légy engedelmes, hogy használhasson, hogy örülhessen neked! Nem akarod látni a mosolyát? /SzH/
Szommer Hajnalka


Sokan vannak az elhívottak

"1Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk: 2"Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. 3Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni. 4Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van: Jöjjetek a menyegzőre! 5De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek: az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. 6A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. 7Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. 8Akkor ezt mondta szolgáinak: A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. 9Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. 10Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. 11Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve; 12így szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. 13Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. 14Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak."" (Máté 22,1-14)
Ma az Úr Jézus egy ilyen példázattal nemcsak azokat haragítaná magára, akiken csattan benne az ostor. Kezdjük elfelejteni Istennek azt az oldalát, ahogyan itt ábrázolja őt a Fia. Mi ezt mondanánk: Egy király menyegzőt készített a fiának. Elküldött a meghívottakért, de azok nem akartak eljönni. Ekkor azt üzente: Íme, elkészítettem az ebédet, jöjjetek! Aki jön, ajándékot is kap! De azok inkább elmentek: egyik a földjére, másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király depressziós lett, mert rosszulesett neki, hogy semmibe vették. Ezt mondta szolgáinak: A menyegző ugyan kész, de a meghívottaknak nem elég vonzó. Magam megyek, és még több ajándékot ígérek. Így eljöttek egy páran. Amikor a király bement a vendégekhez, meglátott egy embert farmerban. Így szólt: Barátom, az a fő, hogy itt vagy. Egyél még egy kicsit! Majd odaintett néhány szolgát: Gondoskodjatok róla, hogy jól érezze magát nálam! Mert sokan vannak az elhívottak, és köztük pár kivételezett is.
Csakhogy Isten nem fél és nem függ tőlünk. Mindenki hivatalos, de vendég csak az, aki eljön. És ha már eljött, jó, ha tudja: akárhogy lehet az Istenhez jönni, de nem lehet akárhogy nála maradni. /SzH/
Szommer Hajnalka

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése